Snuvad på passet

I Natos största övning sedan 2002 intar svenska stridspiloter en huvudroll när de axlar rollen som mission commander, MC, för ett flyguppdrag från högre chef. I Trident Juncture 2015 ingår inte bara flyg utan även markstyrkor, specialförband och marina enheter. MC har uppgiften att lösa det flygtaktiska uppdraget.
− Det kräver en mycket stor insats av mig men vi svenskar har genom tidigare övningar visat att vi levererar i rollen som mission commander, säger Henrik Björling.

Tillsammans med representanter för de övriga nationerna fortsätter planeringen av uppdraget. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Han förklarar att en mission commander har två uppgifter − att se till att uppdraget kan lösas och att genomföra uppdraget på ett flygsäkert sätt.

Uppdraget är komplext. Från ett fientligt område på marken ska piloter hämtas. Till sin hjälp finns de bästa lagspelarna med resurser för att kunna lösa flera deluppgifter för att klara uppdraget. Det handlar om helikoptrar, transport-, lufttanknings-, lednings- och stridsflygplan för jaktskydd. Dessutom ingår specialförband med fallskärmshoppare och jägarsoldater som ska säkra området på marken.

− Det är flera saker som ska ske samordnat och samtidigt. Som mission commander är jag inte ensam, jag får en uppgift som den multinationella flygstyrkan ska lösa tillsammans.

Planering, nyckel till framgång

Ordern, Air Tasking Order, med uppdraget kommer ungefär ett dygn innan genomförandet. Det första MC gör är att analysera uppdraget och fundera hur han vill lösa det. Han går igenom checklistor och bollar sin idé med ställföreträdande MC, som i detta fall också är svensk. När en svensk pilot är MC involveras hela svenska stridsflygdivisionen, inklusive mission support element som bland annat tar fram aktuellt underrättelseläge för uppdraget.

− Det viktiga är att jag som MC ha en genomförbar idé hur vi ska kunna lösa uppdraget på ett flygsäkert sätt så att ingen krockar i luften.

Det är många parametrar att hålla reda på i planeringsfasen, som exempelvis vilka resurser som finns tillgängliga och vad som krävs för att dessa kan användas på bästa sätt med den aktuella underrättelseinformation om hur det ser ut i området.

− Jag måste till exempel veta hur lång tid uppdraget tar och planera att vi har skydd för att kunna genomföra uppdraget.

Därefter bryts uppdraget ner och efter några timmar håller MC ett initialt möte med nyckelresurserna för att kontrollera om övriga är med på den plan han presenterar.

− Här vill jag veta om det finns några begränsningar på resurser. Jag vill också få förslag på dellösningar innan vi fortsätter planera.

Han berättar att ingen MC är den andra lik och att det gäller att veta sina kunskaper och brister.

− Det gäller att vara lyhörd, vi lär av varandra. Främsta egenskapen är att kunna styra teamet och vara en god ledare.

Därefter vidtar fortsatt planering för de deluppgifter som övriga nationer får i uppdrag att lösa. Många möten genomförs för att kontrollera att planeringen går framåt. Innan uppdraget ska genomföras håller MC en genomgång för alla som har en roll i uppdraget.

− Det är lite nervöst. På genomgången kan det vara upp till hundra personer och alla lyssnar på mig. Det får inte finnas några frågetecken. Alla ska veta exakt vad de ska göra för att uppdraget ska lyckas – och det på ett säkert sätt.

Hans bedömning är att cirka 90 procent av MC:s roll läggs på planering inför flyguppdraget. Sedan återstår själva genomförandet och genomgången efteråt där deltagarna samlas för att titta på vad som gjordes bra och vad som kan göras bättre.

− Det är en sjuk arbetsbelastning innan uppdraget är klart. Under 24 timmar är man utsatt för hård press. Det är lika jobbigt som det är en motivator. Jag älskar att påverka och sätta avtryck. ”Våga prägla” är lite av mitt ledord.

Kvar på marken

När allt är planerat och klart så kommer bakslaget för MC. Efter flygmedicinsk konsultation satte en förkylning stopp för flygningen hans del.

− Det är fruktansvärt frustrerande när man lagt ner sin själ för att det ska bli ett lyckat uppdrag på ett säkert sätt. Nu fick jag fick lämna över MC-rollen till min ställföreträdare och själv följa uppdraget från basens stridslednings- och luftbevakningscentral och objektivt granska min plan. Men om två dagar får jag en ny chans, då är jag mission commander igen, avslutar Henrik Björling.