Helikopter 10 vinkar farväl

I dag landade helikopter 10 för sista gången efter 27 år i tjänst i den svenska Försvarsmakten. Redan i mars 1988 kom de första exemplaren till F 21 i Luleå som flygräddningshelikoptrar. De fanns kvar i flygvapnet, först på samtliga flottiljer och sedan samlat på Helikopterflottiljen fram till i dag.

Grön helikopter står på en åker. Soldater i kö för att gå ombord.
Grön helikopter står på en åker. Soldater i kö för att gå ombord.
Under Arméövning 15 i augusti deltog två HKP10. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Helikopter flyger över vattnet. Fastlandet skymtar i fjärran.
HKP10 tog ett par sista varv över vattnet utanför Luleå i förra veckan. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Helikopter på landningsbana.
Nu står helikopter 10 på backen, men kommer förhoppningsvis att flyga som civil Superpuma efter försäljning. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Sverige beställde tolv stycken helikopter 10, kallade HKP10 eller AS 332 Superpuma som modellen heter, som levererades mellan 1988-1995. De ersatte den gamla helikopter 4 som flygräddningshelikopter och fanns stationerade på samtliga flygflottiljer. Med tiden fick HKP10 andra uppgifter främst olika typer av transport som trupptransport och sjuktransport. Tre helikoptrar tjänstgjorde i Afghanistan som ambulanshelikoptrar under två år. Totalt har systemet registrerat över 71 000 flygtimmar och under den tiden förbrukat 44,5 miljoner liter bränsle.

− Helikopter 10 har verkligen levererat i vått och torrt, konstaterar ställföreträdande divisionschef Magnus Carlsson på första helikopterskvadronen i Luleå, från att vinscha upp nödställda ur Bottenviken till ökenlandningar i Afghanistan.

Deltog i årets arméövning

Tre helikopter 10 har havererat under dessa nästan 30 år och återstående nio har succesivt ställts av i samband med att de uppnått maximalt tillåten flygtid innan en större tillsyn måste göras. Sex av dessa erbjuds nu till försäljning. De sista helikoptrarna har under året flugit från första helikopterskvadronen i Luleå och så sent som i augusti deltog två av dem i den stora Arméövning 15. Det kvarvarande exemplaret, HKP10 nummer 407, har i början av den här veckan, tillsammans med två HKP14, deltagit i övningen Jämtgubben utanför Östersund för att i dag torsdagen 22 oktober flygas ner till Malmen i Linköping för att ställas i förråd i vänta på försäljning.

HKP10- systemet avvecklades i samma takt som den nya helikopter 14 levererats. I dagsläget finns tio stycken helikopter 14 i Sverige, jämt fördelat på helikopterskvadronerna i Luleå och Ronneby.

− Helikopter10 fick en del kritik i början för att det i grunden var en civil helikopter men den visade sig vara mer fältmässig än vad man trodde, säger Mats Ådemo som är flygtekniker på första helikopterskvadronen. När man började på helikopter 10 tyckte man att det var ett komplicerat system men nu när man gått över till helikopter 14 inser man att det inte var så.