F 21 deltar i Trident Juncture

Om två veckor startar Natos största övning sedan 2002, Trident Juncture. En övning som F 21 kommer att delta i.

Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

F 21 medverkar med personal från 211:e stridsflygdivisionen och 2:a flygbasbataljonen och F 17 stödjer med sambandspersonal från 1:a flygbasbataljonen.

Deltagandet vid övningen Trident Juncture är en del av förmågeuppbyggnaden inför evalueringen av det svenska NRF-bidraget, Swedish Fighter Unit, som genomförs under hösten.

Totalt deltar cirka 36 000 personer från mer än 30 länder. I flygdelen medverkar över 165 flygplan och de flygbaser som kommer att användas ligger i Italien, Spanien och Portugal.

Läs mer om övningen här: Trident Juncture 2015

Information om Nato Response Force:  NRF

Karta