Alla på plats

I morgon börjar Livex-delen i den stora Natoövningen Trident Juncture 2015 och svenska flygvapnet med delar av Swedish Fighter Unit är på plats på Beja flygbas i Portugal. Huvudstyrkan och flygplanen landade in under måndagen och för tillfället förbereder sig förbandet inför den första flygövningsdagen som är i morgon onsdag.

151019 Trident Juncture 2015. Svenska flygvapnet med delar ur Swedish Fighter Unit deltar i Natoövningen. Basering på Beja flygbas i Portugal. Livex pågår 21 okt-6 nov. Ombasering av huvudstyrka och sex Jas 39 Gripen genomfördes 19 oktober. Kontroll av prob efter genomförd lufttankning.
151019 Trident Juncture 2015. Svenska flygvapnet med delar ur Swedish Fighter Unit deltar i Natoövningen. Basering på Beja flygbas i Portugal. Livex pågår 21 okt-6 nov. Ombasering av huvudstyrka och sex Jas 39 Gripen genomfördes 19 oktober. Kontroll av prob efter genomförd lufttankning.
Flygteknikerna kontrollerar proben efter genomförd lufttankning. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
151019 Trident Juncture 2015. Svenska flygvapnet med delar ur Swedish Fighter Unit deltar i Natoövningen. Basering på Beja flygbas i Portugal. Livex pågår 21 okt-6 nov. Ombasering av huvudstyrka och sex Jas 39 Gripen genomfördes 19 oktober. Flightline.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
151020 Trident Juncture 2015. Svenska flygvapnet med delar ur Swedish Fighter Unit deltar i Natoövningen. Basering på Beja flygbas i Portugal. Livex pågår 21 okt-6 nov. Ombasering av huvudstyrka och sex Jas 39 Gripen genomfördes 19 oktober. Över 36 000 deltagare från mer än 30 nationer deltar i övningen. Värdländer Portugal, Spanien och Italien.
Stridsflyg från Sverige, Finland, Norge, USA och Portugal baserar på Beja flygbas. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Planeringen för deltagandet startade redan för cirka 18 månader sedan men har intensifierats under senaste månaderna.

− Övningen startade egentligen för vår del den 5 oktober då personal och materiel lämnade F 21 med fordon. Transporten har gått både via vägar och sjöfart, säger Claes Bernander chef för den svenska kontingenten i Portugal och tillika chef för Swedish Fighter Unit.

Fram till att huvudstyrkan anlände i går har en svensk gruppering byggts upp med kontorsutrymmen för ledning, säkerhetsmateriel, flygunderhållsmateriel, planering och samband inom förbandet − landspecifika för Sverige och Jas 39 Gripen.

Planera för allt

Ombaseringen med sex Jas 39 Gripen från Luleå var en utmaning. Två lufttankningar under den sex timmar långa flygningen krävdes för att nå Beja flygbas.

− Det gäller att planera för allt. Om lufttankningen inte hade kunnat genomföras hade vi möjlighet att landa på en fransk flygbas och tanka upp flygplanen. Därför var svenska flygtekniker i Frankrike. Allt gick dock som planerat och vi behövde inte använda vår reservplan.

Redo att leverera

Övningen Trident Juncture har ett påhittat Scenario som kallas Sorotan och är designat för att skapa övningsmöjligheter för alla NRF-förband. En Nato-ledd multinationell fredsfrämjande krishanteringsinsats under FN-mandat kommer att övas med flyg- armé-, marin- och specialförband. Totalt deltar cirka 36 000 kvinnor och män från mer än 30 nationer.

− Det är slående hur väl vi fungerar i en Natomiljö utan några särskilda förberedelser. Vi är duktiga på det vi gör och våra förmågor är efterfrågade. Vi håller hög nivå och vi är ett kvalificerat partnerland till Nato. Svenska förband är bland de bästa i klassen och jag är övertygad om att vi kommer att leverera god effekt i övningen.

En målsättning för Swedish Fighter Unit är att vidareutveckla interoperabiliteten, det vill säga vår förmåga att samarbeta med andra genom att planera, genomföra och utvärdera stora sammansatta multinationella flyginsatser.

− Vi planerar två flygpass med fyra flygplan per dag från Beja där vi tillsammans med våra nordiska grannar Finland och Norge, samt USA och Portugal baserar med stridsflyg.

Partner till Nato

Att Sverige deltar i Natos största övning sedan 2002 har sin förklaring. Sedan nittiotalet har Sverige varit med i Partnerskap för fred och genom partnerskapet har vi deltagit i både Nato-ledda insatser och internationella övningar.

Trident Juncture 2015, TJ15, är Natos viktigaste övning för snabbinsatsstyrkan Nato Response Force, NRF, och är även en certifieringsövning för NRF-förbanden, dock inte för det svenska förbandet som under hösten kommer att genomföra en Nato-evaluering med hela svenska förbandet Swedish Fighter Unit.

− Kommande Natoevaluering är kontroll av att vi kan fungera och ledas av Nato och flyga enligt standardiserade sätt, det vill säga att vi är interoperabla eller med andra ord att vi kan samarbeta med andra.