Unikt samarbete gav guld i sjukvård

Svenskt lag bäst i omhändertagande av skadad i strid

I ett samarbete mellan Amf 1, Ledningsregementet, K 3 samt Katastrofmedicinskt centrum i Linköping, tog Sverige guldmedalj i Tactical Combat Casualty Care (TCCC).

Delar av det svenska laget i tävlingsmiljön. Foto: Försvarsmakten
Det svenska vinnarlaget: David (Amf1), Lukas (K3), Danny (LedR), Niklas (Amf1). Foto: Försvarsmakten
Samtliga pristagare från Sverige, USA och Ukraina. Foto: Försvarsmakten

Tävlingen genomfördes i Logroño i Norra Spanien av den Europeiska fakulteten för TCCC. 17 lag från nio länder: USA, Holland, Spanien, Sverige, Ukraina, Jordanien, Marocko, Portugal, Frankrike, deltog i tävlingen. Tävlingen bestod av praktiska scenarion som testade deltagarnas förmåga att i komplexa miljöer bedriva taktisk sjukvård enligt TCCC. Vid bedömningen av lagens prestation tittade de internationella domarna på taktik, kommunikation, säkerhetsmedvetenhet, organisation, ledarskap, sjukvård och gruppdynamik.

Det svenska laget bestod av deltagare ur kustjägarkompaniet, Fallskärmsjägarskolan och telekrigbataljonen.  Samtliga lagmedlemmar är instruktörer i TCCC och är med i ett nätverk av sjukvårdspersonal innehållande både kontinuerligt och tidvis anställda, vars syfte är att hjälpa varandras förband att skapa taktisk sjukvårdsförmåga.

− Våra tre enheter har satsat mycket på att rekrytera medicinsk förmåga vilket vi lyckats med. Vi använder nu den personalen till att stödja insatsen till Mali, utbilda de egna förbanden och att utveckla sjukvården i Försvarsmakten ytterligare, säger Danny Regnér, sjukvårdsofficer från Ledningsregementet.

Riktlinjer baserat på erfarenhet

Tactical Combat Casualty Care (TCCC) är evidensbaserade riktlinjer för hur man bäst omhändertar skadade i extrema miljöer där det inte finns adekvat infrastruktur eller personal.

Grunden i metoden är erfarenheter och studier från konflikten i Afghanistan och Irak, exempelvis hur man bäst använder avsnörande förband, åtgärder vid bröstkorgsskador och hur man mest effektivt hanterar ofria luftvägar.  Metoderna lämpar sig inte enbart för strid utan även för situationer som bombdåden i Boston eller vid terrorattacker. Utvalda polisenheter har även de börjat använda konceptet och har med hjälp av detta räddat livet på både offer och gärningsmän.

− I våra ögon är TCCC den bästa anvisning i världen för omhändertagande av stridsskadade innan de når sjukhus. Alla som håller på med sjukvård i något annat än kliniska miljöer borde införa detta. Det finns evidens för att det fungerar, säger Niklas Hedenfalk som är nationell koordinator vid Katastrofmedicinskt centrum i Linköping och tidvis tjänstgörande vid Amfibieregementet.

Fysiska scenarion utvärderades

Under tävlingen fick lagen visa hur de agerar i fysiska scenarion.

Dag ett bestod av omhändertagande under beskjutning där deltagarna framryckte i en containerby. Målet bestod i att hämta två skadade personer och omhänderta dem. Gruppen fick ta taktiska beslut, oskadliggöra motståndaren, omhänderta de skadade och via en hinderbana ta sig tillbaka under tidskrav och hot.

Dag två genomfördes en konvoj som blev attackerad med skadade som följd.

Gruppen var ansvarig för att dirigera säkerhet, kommunicera med högre chef, prioritera skadade, anhålla om resurser, ge avancerad vård under tidspress och förbereda den skadade för avtransport.

Den tredje och avslutande dagens scenario bestod av att genomföra inledande omhändertagande och därefter ge sjukvård under förflyttning av skadad på bår till helikopter under tiden som den skadade behövde avancerad medicinsk vård.  

Tävlingen bedömde de tävlande i konceptets tre faser, Care under fire (CUF), Tactical field care (TFC) och Tactical evacuation care (TACEVAC).

I det första skedet, Care under fire (CUF), har man små möjligheter att omhänderta skadade då man är under beskjutning. Fokus hamnar då på striden och det första omhändertagande överlåts till den skadade genom att tala om förpersonen hur han eller hon kan hjälpa sig själv.

− Det enda man gör medicinskt är att lägga en skadad på sidan och applicera avsnörande förband på extremiteterna säger Danny Regnér.

Den mellersta fasen, Tactical field care (TFC), ses som en övergång från stridens direkta hot innan den skadade kan anses redo för avtransport. Här skall allt det nödvändiga göras för att optimera patientens situation och förutsättningar inför den tidskritiska avtransporten.

I den sista fasen, Tactical evacuation care (TACEVAC), ges riktlinjer för mycket hög vårdnivå där man bland annat kan ge läkemedel som minskar blödningsbenägenhet, antibiotika och kvalificerad smärtlindring. TCCC ger riktlinjer för hur man bör agera innan man kommer till sjukhus eller annan högre vårdinrättning där läkare kan ta över