Flygvapnets bidrag till Natos krishanteringsförmåga

Från 1 januari 2016 kommer personal från Norrbottens flygflottilj att stå i beredskap för Natos snabbinsatsstyrka. Förbandet, som består av 211:e stridsflygdivisionen och andra flygbasbataljonen går under namnet Swedish Fighter Unit och ska inom nittio dagar kunna sättas in om det behövs.

Under FVÖ genomfördes parallellt övningen Arctic Fox med syfte att träna Swedish Fighter Unit.  På bild Claes Bernander, CO SWE FU.
Under FVÖ genomfördes parallellt övningen Arctic Fox med syfte att träna Swedish Fighter Unit.  På bild Claes Bernander, CO SWE FU.
Överstelöjtnant Claes Bernander, chef för Swedish Fighter Unit. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Under FVÖ genomfördes parallellt övningen Arctic Fox med syfte att träna Swedish Fighter Unit.
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Sedan 2013 ingår Sverige i Natos snabbinsatsstyrka genom bidrag till dess tillhörande reservstyrkeregistret, Response Force Pool. Efter årsskiftet är det F 21 som ansvarar för flygvapnets bidrag med stridsflyg.

− Swedish Fighter Unit är en enhet som består av insatsförband ur flygvapnet som vid en eventuell insats har till uppgift att bidra med flygspaning och luftförsvar, säger överstelöjtnant Claes Bernander som är chef för Swedish Fighter Unit.

Länderna som ingår i reservstyrkeregistret ska vart fjärde år genomföra en evaluering för att säkerställa att de når upp till Natostandard. Under hösten är det dags för Sverige att evalueras vilket innebär att personalen har en händelserik höst med flera övningar framför sig.

−Vi startade redan under flygvapenövningen då vi parallellt genomförde en annan övning. Där vi övade på att gruppera förbandet på en annan plats än ordinarie.

− De största utmaningarna under hösten är att samöva och utbilda stabsdelen, de som leder förbandet. Det eftersom staben inte finns i sin nuvarande form utan är en enhet som består av personal från flera olika förband i flygvapnet.

Under hösten kommer förmågor att prövas inför en eventuell kommande beredskap.

− Evalueringen genomförs som en förberedelse inför beredskapen. Det är ett slutprov där alla ingående delar testas men främst vår förmåga gällande flygoperationer, skydd av egen gruppering och logistik.

För att ett svenskt bidrag ska kunna bli insatta krävs ett regeringsbeslut.

Här kan du läsa mer om Natos snabbinsatsstyrka