Robot 70 lyfter – med hjälp av Black Hawk

Luftvärnet deltar även i Arméövningen

Strax före klockan fyra på onsdagseftermiddagen den 26 augusti lyfte en helikopter 16, Black Hawk från Skövde Garnison med en grupp robot 70-soldater och utrustning. Det historiska lyftet innebär också en klar förmågeförstärkning för luftvärnet

Ett kärt återseende! Kompanichefen Magnus Stegmark blir glad när han upptäcker att andreföraren på helikoptern är en före detta robot 70-soldat som Stegmark har haft i sitt kompani! Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Förväntansfulla luftvärnssoldater på väg att lasta sina robot 70 och övrig utrustning i helikopter 16, "Blackhawk". Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

– Definitivt innebär detta en förmågeförstärkning! Genom att kunna transporteras med helikopter på ett säkert och effektivt sätt kan våra robot 70-system snabbt grupperas inom ett större geografiskt område, konstaterar chefen för 61:a luftvärnsbataljonen, överstelöjtnant Mikael Beck.

Bataljonchefen passade på att observera det historiska lyftet när han besökte stridsgruppen beväpnad med robot 70, som deltar i Arméövning 2015.

Ett kärt återseende

Lyftet gjordes med hjälp av ett före detta luftvärnsbefäl som idag omskolat sig till flygförare, löjtnant Qvist. Han inledde sin karriär med att arbeta vid samma kompani som han nu flög delar av. Extra roligt var det också för Qvist att träffa sin tidigare kompanichef, major Magnus Stegmark.

– Som gammal luftvärnare och som dessutom har jobbat på robot 70-kompaniet under major Stegmark tycker jag det är extra kul att vi kunde få till denna övning och samträna oss med 70-grupperna, säger helikopterförare Qvist.

Transporten ingick som en del av övningsverksamheten i samband med Arméövning 2015.

Helikopterns befälhavare, kapten Bergstrand med många års erfarenhet som helikopterpilot förklarar att det finns en annan, minst lika viktig erfarenhet, för helikopterbesättningen att hantera och sprida vidare inom Helikopterflottiljen:

Dokumentation

– Mig veterligen är detta första gången som vi nu lyfter robot 70 i en helikopter 16. Därför är det viktigt för oss att dokumentera hur vi lastar, i en metodanvisning som sedan kan utgöra en del av det stående orderunderlag vi arbetar med.

Motorerna startas och rotorn snurrar allt snabbare. Efter en kort flygning med tom kabin landar helikoptern utanför Markstridsskolan i Skövde och den första robotgruppen med sitt följebefäl, löjtnant Daniel Lundkvist kliver ombord. Lastningen tar bara någon minut när nu alla vet var all materiel ska placeras och sedan lyfter maskinen söderut. Några minuters flygning och ny landning innan nästa grupp genomför samma procedur.

Kompanichefen, major Magnus Stegmark tittar nöjt på när hela övningen går som smort. Från och med denna stund är hans förband ännu vassare och kan verka från platser långt från allmän väg.
Skyddet av de mekaniserade förband som stridsgruppen har som uppgift i denna övning är härmed säkrat.