”Först till Kvarn”

– 300 soldater luftlandsattes på Prästtomta skjutfält

De svenska markstridsförbanden fortsätter sitt anfall mot den fiendestyrka som tagit stora landområden på båda sidor om Vättern. Sjunde lätta bataljonen var först in i fiendens område strax utanför Kvarn.
– Nu ska vi störa fienden så mycket vi kan för att vinna tid inför fortsättningen, berättade Fredrik Öberg, skyttegruppchef.

”Nu ska vi störa fienden så mycket vi kan för att vinna tid inför fortsättningen”, sa Fredrik Öberg, skyttegruppchef. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Helikoptrarna transporterade även in vapen och annan materiel i området. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kristoffer Martens, plutonchef i Sjunde lätta bataljonen, till vänster signalisten Isak Åström. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldater ur 71:a bataljon från P 7 stod för huvuddelen av motståndet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
En av plutonerna förbereder minering. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Luftlandsättningen gjordes med flera helikoptrar, här lämnar tre av dessa skjutfältet för att hämta fler soldater. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Efter några timmar var många vägar i området minerade. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Brigadens anfall på östra sidan Vättern inleddes tidigt på söndagsmorgonen, där den lätta bataljonen hade den viktigaste rollen. Bataljonen är ett krigsförband med personal ur två arméförband, Livgardet och Livregementets husarer.

Nyttja helikopterresurser

Luftlandsättningen var en av de största som genomförts på många år, totalt tre skvadroner, cirka 300 soldater ur bataljonen transporterades in med helikopter till ett antal förutbestämda platser på Prästtomta skjutfält.
Syftet med en så stor luftlandsättning var främst att bataljonen skulle få öva det, ett bra tillfälle när det finns stora helikopterresurser. När de tre skvadronerna landat kunde de påbörja att fördröja fiendens framfart i området till dess att brigadanfallet fortsatte med övriga förband.

Vasst motstånd

För motståndet i området runt Motala och Kvarn stod främst 71:a bataljonen från Södra skånska regementet, P 7. I den fiendestyrkan har även soldater ur Amfibieregementet och hemvärnet ingått.
– Vi möter ett riktigt vasst motstånd, 71:a bataljon från P 7 är mycket duktiga och väldigt snabba. När dom jobbar avsuttet tillsammans med sina pansarterrängbilar är dom jobbiga att tas med, då gäller det att vara på tå, säger plutonchef Kristoffer Martens och fortsätter:

– Vi vill ju självklart ha bra motstånd. Det har också varit mycket snabba kast och ändrade planer. Det blir alltid så när det är en tillämpad övning, men under Arméövningen har det varit väldigt påtagligt. Man vet aldrig riktigt vad som kan hända, men det är precis så det ska vara, då lär man sig mycket, avslutar Kristoffer Martens.