Att dra åt samma håll

Blivande reservofficerare omsätter teori till praktik

Fienden anfaller plötsligt från två håll samtidigt. Plutonen med ett tjugotal blivande reservofficerare från Militärhögskolan i Halmstad, MHS H, med uppgiften att försvara en ledningsmast i skogarna utanför Skillingaryd är hårt ansatt. Då gäller det att alla bidrar, från enskild gruppmedlem till plutonchef, för att lösa uppgiften.

Vattenövergång med packning och vapen över Lagan. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Att hjälpas åt att få i sig vatten så fort tillfälle ges är livsnödvändigt när termometern närmar sig 30 plusgrader. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Alla kadetter reflekterar över sin egen personliga insats efter övningsmomentet. Vad bidrog jag med för att gruppen och plutonen löste uppgiften? Vad var det egentligen som hände och vad kan vi lära av våra nya erfarenheter? Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Lukas Norrsell (övad som plutonchef)framrycker mot en by där det rapporterats att befolkningen trakasseras av fiendesympatisörer med oklar kombattantstatus. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
I byn utbryter skottlossning, men efter en stund ger en av fiendesympatisörerna upp och kommer fram med vit parlamentarflagg. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Skyddsvisitation och omhändertagande av man som lämnat ifrån sig sitt vapen. I bakgrunden tas en chockad och blödande kvinna omhand. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
En chockad och förvirrad man har gömt sig i källaren till ett hus i byn och upptäcks vid ett genomsök av byggnaden. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Jag hade tänkt till innan och förberett mig mentalt för olika händelseförlopp, berättar kadett Simon Wetterholm, som övades som plutonchef under striden. Jag hade också bestämt mig för att ta ett steg tillbaka och leda och samordna från en position bakom de stridande grupperna så att de kunde verka framåt på bästa sätt, men det var svårt att låta bli att springa fram när striden väl brutit ut!

Is i magen men ändå beslutsam

Fienden bekämpades framgångsrikt denna gång. Plutonen behöll kontrollen över masten och terrängen runt omkring, men plutonchefen fick använda sig av både förberedda alternativplaner och nytänk. Många snabba beslut, och framförallt samordning och kommunikation, krävdes för att bland annat hantera bekämpning av fienden genom kringgående rörelser, tilldela grupperna nya skjutgränser, och omfördela ammunition mellan plutonens tre stridande grupper mitt under strid.
– Det här klarade ni mycket bra, konstaterar Christoffer Bergman, taktiklärare på MHS H som ledde fiendens anfall. Ni visade stor fältmässighet, rörde er snabbt, dolt och tyst. Framförallt var ni snabbare än beräknat att anpassa er till händelseutvecklingen och möta upp i de stridssituationer som uppstod med sken- och huvudanfall i två olika riktningar.
– Det är viktigt att ha lite is i magen men ändå kunna fatta nya korrekta beslut snabbt beroende på händelseutvecklingen, summerar kadett Simon Wetterholm. Problemet är att det inte alltid är så lätt att veta vad som är korrekt agerande.

På nivån under plutonsledningen har också gruppcheferna haft en lärorik dag.
– Det har handlat mycket om tempoväxlingar, konstaterar kadett Michael Alestedt Finta. För att behålla stridsvärdet på gruppen är det viktigt att vara pedagogisk och kunna förklara uppgiften och dess syfte när det är korta tidsförhållanden och små marginaler – till exempel när det plötsligt kommer en ny order från plutonchefen som innebär uppbrott och snabb förflyttning när man just förbereder sig för en halvtimmes välbehövlig återhämtning efter strid där man ska äta, byta till torra kläder och plåstra om småblessyrer.

Alla har ett ansvar

Kadetterna genomför en ledarskapsövning i fält inom ramen för ett övningsscenario där Sverige är i krig och måste försvara sig mot en anfallande motståndare. Alla kadetter ska övas i sin kommande roll som chefer, men stort fokus läggs också på att reflektera över medledarskapet – hur alla, oavsett position, bidrar till att lösa plutonens uppgift och underlätta plutonchefens arbete. Efter striden vid ledningsmasten bryts övningen för en stunds reflektion och självrannsakan. Ett gott humör, att vara lyhörd för pluton- och gruppchefs order, lösa den uppgift man får, och att hjälpas åt och dra åt samma håll lyfts bland annat fram som personliga bidrag under det nyss genomförda övningsmomentet.
– Vi uppmuntrar kadetterna att ständigt reflektera hur de bidrar till att gruppen och plutonen löser sin uppgift på bästa sätt och om deras beteende är värt att smittas av, förklarar Wilas Wihlstrand, övningsledare.

Integration och variation en framgångsfaktor

Även om ett av huvudsyftena är att alla ska få öva i chefsrollen, och utvärdera sina nyvunna ledarskapserfarenheter, är alla reservofficersutbildningens ämnen integrerade i övningen som till exempel fysiskt stridsvärde, taktik och folkrätt. Väderförhållandena med både värme, åska och regn, dagliga förflyttningar till fots väl över milen med tung packning och ibland skadad på bår, begränsad matranson och begränsad sömn gör att varje individ får känna på sina gränser både fysiskt och mentalt. Till det kommer ett antal överraskande övningsmoment, bland annat en vattenövergång med en 30 meter lång simtur med packning och vapen över Lagan och en händelserik folkrättsligt tillspetsad situation där fiendesympatisörer med oklar kombattantstatus trakasserar civilbefolkningen i en liten by utanför Skillingaryd.
– Det här är jäkligt kul, sammanfattar kadett Pontus Erlandsson. Utbildningen är varierad och sättet att variera teori och praktik är väldigt bra. Man lär sig hela tiden något nytt vid varje övningstillfälle och det finns alltid läge att förbättra sig. Hittills har jag aldrig hört talas om att någon är för bra!