Östersjöregionens förändrade säkerhetsläge

Internationell konferens på Gotland

För andra gången träffades representanter från östersjö- och nordsjöländerna i detta sammanhang för att diskutera säkerhet och militärt samarbete i och kring Östersjön.

Jonas Haggren, Försvarsmakten och Randy Kee, US EU command stod som värdar för konferensen.
Jonas Haggren, Försvarsmakten och Randy Kee, US EU command stod som värdar för konferensen. Foto: Försvarsmakten

– Den militära verksamheten i närområdet har ökat och därmed också risken för incidenter. Den här konferensen syftar bland annat till att se hur länderna i området ska kunna skapa samarbeten för att stärka möjligheterna till fred och stabilitet, säger Jonas Haggren, som varit Försvarsmaktens värd för arrangemanget.

Konferensen är ett samarbete mellan Försvarsmakten och USEUCOM (USA:s europeiska kommando) och har bland annat behandlat ämnen som hybridkrigföring, övningsmönster och luft- och sjöövervakning.

Första gången konferensen anordnades var det i Karlskrona, denna gång hölls arrangemanget i Visby på Gotland.

– De här dagarna har innehållit tankeväckande föredrag vilket har inspirerat till öppna och raka diskussioner bland deltagarna om den säkerhetspolitiska dynamiken i östersjöregionen. Jag tror att vi alla går härifrån med nya och viktiga intryck för våra fortsatta arbeten, säger Jonas Haggren.