ÖB:s riktning efter försvarsbeslutet

Den 26 juni fastställde ÖB Försvarsmaktens strategiska inriktning 2015, FM SI, som ligger som en grund för Försvarsmaktens egen planering och fortsatta utveckling i ett tioårsperspektiv.

Den långsiktiga riktningen är utstakad. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

I dokumentet beskrivs hur ÖB tolkar sitt uppdrag från regeringen och ÖB:s beslut i stort till Högkvarterets ledningar och staber. FM SI ger sammanhanget för Försvarsmaktens omfattande verksamhet och prioriteringar över tiden för att nå olika mål.

Chefen för ledningsstaben, generallöjtnant Dennis Gyllensporre förklarar att. Försvarsmakten ska uppfattas som en tillgänglig, trovärdig försvarsmakt som skapar tröskeleffekt på egen hand och tillsammans med andra.

- Vi har fått en tydlig inriktning från regeringen för perioden 2016-2020. Med utgångspunkt i den förändrade omvärlden uttrycker försvarsbeslutet behovet av ökad operativ förmåga. Det är detta vi måste ha framför ögonen, säger Dennis Gyllensporre.

I FM SI beskrivs Försvarsmaktens framtidsbild med verksamhetsidé, värdegrund och strategiska effekter. Framtidsbilden ska vara en ledstång i det långsiktiga arbetet med att öka Försvarsmaktens förtroende både internt och externt.