Ing 2 fortsätter återtagandet av broläggningsförmågan

Det var ett år sedan som brosoldaterna var vid förbandet och byggde bro senast, men redan efter några dagar var det som de inte gjort något annat än byggt Krigsbro 5. 

Överfart på KB 5 med upplastad Ingenjörbandvagn 120.
Överfart på KB 5 med upplastad Ingenjörbandvagn 120.
Krigsbro 5 testas för första gången med upplastad Ingenjörbandvagn 120 i syfte att komma nära maxbelastning.  Foto: Peder Andersson
Överfart på KB 5 med upplastad Ingenjörbandvagn 120.
Krigsbro 5 testas för första gången med upplastad Ingenjörbandvagn 120 i syfte att komma nära maxbelastning.  Foto: Peder Andersson
Överfart på KB 5 med upplastad Ingenjörbandvagn 120.
Krigsbro 5 testas för första gången med upplastad Ingenjörbandvagn 120 i syfte att komma nära maxbelastning.  Foto: Peder Andersson

En vecka i maj månad har deltidsoldater ur Krigsbro 5 plutonen övat broslagning med Krigsbro 5 där reservofficer Otto Rehbinder varit arbetsledande chef. Övningen har innehållit både brobyggnation och hantering av 4,2 meter bred transport.

- Syftet med denna veckas övning har bland annat varit förberedelser inför Arméövningen som genomförs veckorna 35-36, och detta var ett utmärkt tillfälla att se över materielen och träna inför den, berättar Peder Andersson, chef för 213. maskin- och brokompaniet.

Samtidigt som plutonen övade genomförde Försvarets materielverk materieltester på bron för att utvärdera kommande behov av materielunderhåll där Umeå tekniska högskola stod för tekniken och beräkningarna.

Ny personal in i organisationen

Den 14 september är det dags för inryck till Ing 2 grundläggande militära utbildning där cirka 120 killar och tjejer påbörjar sin yrkeskarriär i Försvarsmakten.

- Till hösten rycker nya soldater in till maskin- och brokompaniet och de kommer bland annat att utbildas på Krigsbro 5 och just nu pågår rekryteringen till detta för fullt, avslutar Peder.