Örnen flyger i Afrika

För första gången någonsin har en svensk taktisk obemannad flygfarkost, en TUAV, lyft under FN-flagg i Afrika. Farkosten, Försvarsmaktens UAV 03 Örnen, är en del av Mali 01:s förmåga att inhämta underrättelser till stöd för FN-insatsen Minusma.

På en grusplan med rödskimrande grus står rampen med den lilla flygfarkosten i startläge.
På en grusplan med rödskimrande grus står rampen med den lilla flygfarkosten i startläge.
Under startförberedelserna står Örnen på startrampen med motorn igång utan att väcka någon nyfikenhet hos de Timbuktu-bor som går förbi utanför stängslet. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten
Farkosten ger sig iväg från rampen.
Örnen startar från en ramp och landar på den anlagda landningsbanan utanför Camp Nobel. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten
Den obemannade flygfarkosten i luften ovanför träden.
Starten gick bra och alla är nöjda. Landningen sent på fredagskvällen gick också bra. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten
Flygfarkosten i luften mot blå himmel.
Efter några timmars flygning över öknen landade Örnen utanför Camp Nobel sent på fredagskvällen. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten

UAV betyder unmanned aerial vehicle och är den internationellt vedertagna benämningen på en obemannad flygfarkost som Örnen. TUAV betyder taktisk UAV. Det innebär att Örnen är betydligt större och kan flyga längre och högre än sina mindre kusiner Svalan och Korpen som också flyger i Mali och som faktiskt startade några veckor tidigare än Örnen.

Chefen för TUAV- enheten är lättat över att Örnen äntligen kunde komma upp i luften och se att allt fungerar. Han berättar att det har varit en lång resa i fler avseenden än avståndet till Sverige. Mali är en ny plats för enheten, utrustningen har flyttats långt, förutsättningarna för att flyga i Mali är annorlunda.

I och med starten på fredagskvällen på Camp Nobels start- och landningsbana för TUAV, börjar en period av intensiv flygverksamhet för Mali 01:s TUAV-enhet.

Det betyder långa arbetspass för TUAV-enhetens personal som består av tekniker, bildtolkar, sensoroperatörer, driftledare och piloter. Alla har en viktig roll att spela för att farkosten ska kunna flyga och leverera bilder som i sin tur blir viktiga delar av den underrättelseinhämtning som är malistyrkans huvuduppgift.

− Det är bra att vi nu fått den pusselbit som vi saknat i vår inhämtningsförmåga. Nu opererar vi i Maliskt luftrum och det innebär att vi kan vi bli mycket mer aktiva i vår inhämtning, säger chefen för Mali 01, överstelöjtnant Carl-Magnus R Svensson.