Samarbete mellan Försvarsmakten och BAE Systems AB

Försvarsmakten och BAE Systems har nu tecknat en avsiktsförklaring om framtida samarbete kring personal- och kompetensförsörjning.

BAE Systems och Försvarsmakten bekräftar avsiktsförklaringen med en handskakning. Från vänster: Lena Gillström, VD BAE System Bofors, Klas Eksell Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör och Tommy Gustafsson-Rask, VD BAE System Hägglunds.
BAE Systems och Försvarsmakten bekräftar avsiktsförklaringen med en handskakning. Från vänster: Lena Gillström, VD BAE System Bofors, Klas Eksell Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör och Tommy Gustafsson-Rask, VD BAE System Hägglunds. Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten

- Det är med stor glädje som Försvarsmakten nu undertecknat den nionde centrala avsiktsförklaringen. Samarbetet med andra arbetsgivare och organisationer är en förutsättning för att vi ska lyckas med utmaningen att gå från plikt till frivillighet, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör.

BAE Systems är en ledande global försvarsmaterielkoncern som utvecklar, levererar och underhåller bland annat fordon, artilleri- och marina pjäser. Det samarbete som nu inletts syftar till att stärka parternas långsiktiga kompetensförsörjning med fokus på tekniskt utbildad personal. Avsiktsförklaringen går i korthet ut på att BAE Systems ska underlätta för sin personal att samtidigt kunna vara deltidstjänstgörande och krigsplacerade i Försvarsmakten samt skapa förutsättningar för karriärväxling. Parterna avser också arbeta för att denna typ av ”växeltjänstgöring” ska vara en tydlig merit för individen.

- Både Försvarsmakten och vi har behov av långsiktig kompetensförsörjning och detta är ett utmärkt sätt att öka flexibiliteten. Från BAE Systems sida är vi glada över att industrin kan bidra till Försvarsmaktens utveckling, säger Lena Gillström, BAE Systems Bofors VD och Tommy Gustafsson-Rask, BAE Systems Hägglunds VD.