Kompetensförsörjning – en gemensam utmaning

Samarbete med andra aktörer om kompetens och personal är grundbulten för att Försvarsmaktens personalförsörjning ska vara möjlig. Dessa nya samarbetsformer skapar också synergieffekter för övriga arbetsgivare och den enskilda individen. För att diskutera och utbyta erfarenheter kring dessa nya utmaningar hade Centrala Försvarsmaktsrådet inbjudit till konferens den 19 november.

Centrala Försvarsmaktsrådet konferens den 19 november. Deltagarna i konferensen lyssnade intresserat till Peter Sandwall.
Centrala Försvarsmaktsrådet konferens den 19 november. Deltagarna i konferensen lyssnade intresserat till Peter Sandwall.
Deltagarna i konferensen lyssnade intresserat till Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall. Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten
Man på podium bakom ett litet bord.
”Det pratas mer om försvaret nu än vad det gjorts på väldigt, väldigt många år”, sa Peter Sandwall i sitt anförande. Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten

Konferensen inleddes av Per-Olof Stålesjö, personaldirektör i Försvarsmakten, som uttryckte sin glädje över att drygt 120 personer från näringslivet, olika organisationer, myndigheter och andra arbetsgivare hade hörsammat inbjudan.

Det Centrala Försvarsmaktsrådet bildades våren 2014 och där ingår Försvarsmakten, Företagarna, IBM, Almega, Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Handel, Sveriges universitet och högskoleförbund, Teknikföretagen och Arbetsförmedlingen. Syftet med rådet är bland annat att samarbeta i frågor som kompetensförsörjning och kommunikation. Göran Oscarsson, chef för arbetsgivarrelationer vid Försvarsmakten berättade också att det nu finns tre regionala försvarsmaktsråd: Norrbotten, Skaraborg och Småland. Inom kort räknar vi med att råd också ska vara bildade i Blekinge, Östergötland, Arboga/Örebro och i Skåne.

Peter Sandwall, generaldirektör för Försvarsmakten berättade i sitt anförande att Sverige sedan drygt fyra år bygger ett nytt försvar genom frivillig rekrytering. Det är dock viktigt att ha klart för sig att en så här pass omvälvande samhällsreform tar tid innan den får genomslag. Många unga människor visar intresse av att få veta mer om vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten.

− Vi kan med glädje konstatera att under 2013 skickades 33 000 intresseanmälningar in och de som söker sig till oss är motiverade och duktiga tjejer och killar.

Framgång och utmaningar

I gruppen heltidstjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän har Försvarsmakten lyckats över förväntan. Den stora utmaningen finns istället i gruppen deltidstjänstgörande. Försvarsmaktens personalförsörjning handlar dock inte bara om siffror utan också om kulturförändringar där frivilligheten bland annat ställer helt andra krav på chefskapet.

Det är nu viktigt att intensifiera arbetet med att öka antalet deltidstjänstgörande soldater. När det gäller heltidssoldaterna är utmaningen att behålla dem under hela kontraktstiden. En framgångsfaktor i det arbetet är att det ska vara lätt att byta arbetsgivare när anställningstiden går ut. Grundbulten är här att fortsätta utveckla samarbetet med andra arbetsgivare. Tre viktiga komponenter för att samarbetet ska växa fram ytterligare är det Centrala Försvarsmaktsrådet, de olika regionala försvarsmaktsråden och de avsiktsförklaringar som tecknas med företag och organisationer.

− Personalförsörjningen är en nyckel för hela försvarsreformen och för att den ska fungera är samverkan med andra arbetsgivare helt avgörande. Jag hoppas att dagen ska visa att här finns riktiga "winn-winn-situationer" att hämta hem, avslutade Peter.

Kvalitetsstämplad tjänstgöring

Mikael Sjögren, generaldirektör Arbetsförmedlingen uttryckte en önskan om att de som tjänstgör i Försvarsmakten skulle få en "kvalitetsstämpel", som sedan skulle underlätta för ungdomar att få arbete. Han berättade om det goda samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten samtidigt som han hoppades att detta ska fortsätta utvecklas.

− Jag ser gärna att Försvarsmakten fortsätter hjälpa våra "kunder", våra ungdomar. Vi kan också se att vi, genom samarbetet, inte bara hjälper ungdomarna, utan vi hjälper också Försvarsmakten som har ett samhällsuppdrag. Här har vi en "winn-winn-situation", sa Mikael.

Auditoriet fick sedan ta del av fyra bra och intressanta exempel på samverkan inom kompetens- och personalförsörjning. 

Eftermiddagen inleddes med en paneldebatt där deltagarna i det centrala försvarsmaktsrådet beskrev kommande utmaningar inom personalförsörjning och fördelarna med att samarbeta med Försvarsmakten i dessa frågor ur sina perspektiv.

Därefter följde workshops där fyra olika teman fördjupades:

  • Veteraner, både samhällsansvar och kompetenstillgång
  • Utbildning, komplettering och validering
  • Samverkan, regionala försvarsmaktsråd ger nytta för alla
  • Affärsnytta, fördjupning av konkreta samarbeten

Per-Olof Stålesjö avslutade dagen med att konstatera att det är genom samarbete med andra parter som utvecklingen av Försvarsmaktens personalförsörjning är möjlig, samtidigt som detta ger vinster för alla.