Kadetter mötte invandrade akademiker

Det blev ett varmt och uppriktigt möte med intensiva samtal om Försvarsmakten, men också om livet i Sverige och andra delar av världen, när sju blivande specialistofficerare från Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) nyligen mötte ett tjugotal invandrade akademiker som deltar i uppdragsutbildningen ”Korta vägen ” på Högskolan i Halmstad.

Kadett Marcus Svebeck med några av Korta vägens deltagare från Mellanöstern. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Sarah Öster i samtal med Abdulaziz Bahnasi från Syrien. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Deltagarna i Korta vägen hoppas att fler myndigheter och organisationer ska inspireras av Försvarsmaktens besök. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Det är viktigt att Sverige använder all kompetens som kommer in i landet, säger Engella Ameri med eftertryck. Då kan vi hjälpa till att göra ett bra land ännu bättre! Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Det var en utmaning att försöka förklara på ett enkelt, men inte för förenklat sätt, berättar kadett Sarah Öster. De flesta deltagarna i Korta vägen har varit i Sverige ungefär ett år. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Det här var väldigt spännande och givande, utbrister kadett Sarah Öster spontant. Det var jätteintressant att få deras perspektiv. Flera hade egen erfarenhet av militärtjänstgöring i sina hemländer.
– Jag är djupt imponerad av deras svenska efter så pass kort tid i Sverige, tillägger kadett Martin Gustafsson. Det var hög nivå på samtalen eftersom de var så intresserade och pålästa.

Stort intresse för Försvarsmakten

Under 26 veckor får deltagarna i Korta vägen, alla arbetssökande i Sverige med akademisk examen från sina hemländer, bland annat studera svenska, lära sig mer om den svenska arbetsmarknaden och hur man kommer in på den, men också lära sig mer om kulturen och samhällslivet i Sverige. Målet är att komma i arbete i Sverige inom sitt arbetsområde så fort som möjligt.

Kadetter från specialistofficersutbildningen på MHS H var för andra året i rad inbjudna till Korta vägen för att berätta om Försvarsmaktens roll och uppgifter i det svenska samhället. En kortare försvarsupplysning följdes av samtal i mindre grupper som bjöd på goda möjligheter att få praktisera det svenska språket och ställa frågor om allt mellan himmel och jord.
– Det här är en bra erfarenhet för oss som invandrare, berättar Engella Ameri, samhällsvetare som arbetat för FN i sitt hemland Afghanistan, och nu varit i Sverige i nästan två år. Vi vet ju inte hur Försvarsmakten fungerar. Jag är bara lite förvånad över att det här är första gången som någon pratar om Försvarsmakten sedan jag kom hit till Sverige, men det är positivt att få veta mer.

Frågorna var många och handlade om allt från Försvarsmaktens förmåga att stå emot ett väpnat angrepp, till frivilligheten i det nya personalförsörjningssystemet, men även om jämställdhet och det militära utbildningssystemet. Den svenska öppenheten uppskattades.
– Att bara få prata med er visar på demokrati, konstaterar Abdulaziz Bahnasi, ekonom från Syrien. I mitt hemland hade jag inte kunnat få prata med militären.

Positivt möte för alla parter

Efter några timmars samtal är det tydligt att det varit givande för alla. Kadetterna har bland annat fått lösa en lite annorlunda uppgift inom ramen för sina pågående studier i pedagogik, och deltagarna i Korta vägen har fått prata svenska med jämnåriga och har fått ännu en pusselbit när det gäller att förstå det svenska samhället.
– Det här bidrar till integrationen – att få träffa olika människor och myndigheter, och kanske fortsätta att ha kontakt, säger Engella. Vi är inte svenska medborgare än och kan därför inte jobba i Försvarsmakten, men snart är vi det och då vet man aldrig!
– De har ett driv och vill mycket, konstaterar kadett Sarah Öster. De ger verkligen 100 procent för att få praktik och jobb!