Ett nytt fältsjukhus tar form

Att bygga upp ett nytt krigsförband från början är en rejäl utmaning på många plan. En som vet det är major Cecilia Gustafsson. Sedan några månader är hon chef för andra sjukhuskompaniet som nu sätts upp på Försvarsmedicincentrum i Göteborg.

Delar ur kompaniledningen för andra sjukhuskompaniet. Kompanichefen major Cecilia Gustafsson, ställföreträdande kompanichefen kapten Sophie Bosdotter och vårdplutonchefen fänrik Carolin Fritzson.
Delar ur kompaniledningen för andra sjukhuskompaniet. Kompanichefen major Cecilia Gustafsson, ställföreträdande kompanichefen kapten Sophie Bosdotter och vårdplutonchefen fänrik Carolin Fritzson.
Delar ur kompaniledningen för andra sjukhuskompaniet. Kompanichefen major Cecilia Gustafsson, ställföreträdande kompanichefen kapten Sophie Bosdotter och vårdplutonchefen fänrik Carolin Fritzson. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Major Cecilia Gustafsson, chef för andra sjukhuskompaniet på Försvarsmedicincentrum.
Major Cecilia Gustafsson, chef för andra sjukhuskompaniet. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

− Att få vara med från början är otroligt spännande, särskilt när det handlar om ett så här kvalificerat förband, säger Cecilia Gustafsson. Just nu ligger allt fokus på att hitta rätt personal. De flesta befattningarna på kompaniet är deltidsanställningar där personalen tjänstgör hos oss under kortare perioder. De varvar då utbildning och träning med insatser nationellt och internationellt.

Andra sjukhuskompaniet är ett av det mest kvalificerade större sjukvårdsförbandet. Kompaniet kommer att bestå av 137 personer varav en stor del kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det skall kunna sättas in både nationellt och internationellt vid väpnade konflikter men också då humanitära behov uppstår. Förbandet, som är tältbaserat, skall kunna genomföra 8-12 operationer per dygn och har åtta intensivvårdsplatser samt 48 vårdplatser. Den medicintekniska utrustning som används är riktigt modern och håller hög teknisk standard.  

Sedan tidigare hade förbandet uppgiften att förbereda sig för att kunna ingå i EU:s snabbinsatsstyrka under ett halvår från årsskiftet 2018. Nu har kompaniet också fått uppgiften att svara för stora delar av sjukvården för det svenska deltagandet i FN-insatsen i Mali med början i december 2015 och ett halvår framåt. Det man skall ställa upp med i Afrika är framför allt operationslag. Till dessa behövs specialistläkare inom anestesiologi och kirurgi och sjuksköterskor med specialistkompetens inom anestesi, intensivvård, operation och röntgen.

− Det är viktigt att de vi nu rekryterar ser långsiktigt och vill utvecklas tillsammans med oss på kompaniet även efter hemkomsten, fortsätter Cecilia Gustafsson. Vi behöver lagspelare som vi under tiden fram till december 2015 kan förbereda på bästa sätt. Sedan blir det Mali för dem, som ett första steg.

För de som anställs på andra sjukhuskompaniet i början av året väntar en intensiv, men spännande, period med en hel del arbete i uniform under 2015 och 2016. Militär utbildning kommer att varvas med samövning av operationslagen så att de är väl förberedda när de kommer ner till insatsområdet. Efter Mali väntar sedan mer utbildningar, mer övningar och fler insatser, både nationellt och internationellt. Allt inom ramen för krigsförbandet andra sjukhuskompaniet.