Kuvert med vitt pulver på P 7 i Revingehed

På fredagsförmiddagen mottog expeditionen på Södra skånska regementet, P 7, ett brev som innehöll vitt pulver. Händelsen ses som allvarlig och är polisanmäld.

Poliser i reflexvästar samt brandmän stående på en plan.
Både polis och räddningstjänst kallades till platsen. Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Poliser i skyddsdräkter.
Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten

P 7 har hanterat händelsen enligt de rutiner som finns för misstänkt innehåll. Fyra anställda blev exponerade när brevet öppnades, de har genomgått läkarundersökning. Ingen av dem visar några symtom på att ha skadats.

Byggnaden har utrymts, ventilationen stängts av och regementet har kontaktat myndigheter samt gjort en polisanmälan. Analys av innehållet i brevet görs av räddningstjänstens kemgrupp, i övrigt utreder polisen händelsen.

Uppdatering 2014-10-04

Försändelsen som anlände till Södra skånska regementet på fredagen den 3 oktober och som innehöll ett vitt pulver, är till del analyserad. Resultatet visar inget spår av mjältbrand. Analyser fortsätter för att få mer information kring ämnet och försändelsen.

- Jag, precis som personalen är lättad över analysresultatet, säger Michael Nilsson, chef för Södra skånska regementet.Nu fokuserar vi på att utvärdera och bistå polisen i den fortsatta utredningen, i den mån det behövs. Allt för att ta reda på de bakomliggande orsakerna till försändelsen.

Uppdatering 2014-10-05

Avspärrningarna för den aktuella byggnaden är nu hävda i samråd mellan polis, smittskyddsmyndigheterna och Försvarsmakten. Utredningen fortsätter genom polisens försorg.