Stridsutbildning ger ökad förmåga i strid

Trängregementet övar ökad förmåga i konvoj

- Alla Bravo, sammanstöt höger, skogsdungen 300, skyttar! Målangivningen hörs över radion i konvojen.

- Besvara elden, fortsätt framåt, kommenderar konvojchefen för dagen, korpral Robin Landén från Trossplutonen, i sitt fordon.

Man sitter högst upp på lastbil och skjuter.
Konvojen besvarar eld efter eldöverfall. Foto: Michael Wallman/Försvarsmakten

Trängregementets elfte logistikkompani har bland annat till uppgift att leverera förnödenheter i form av ammunition, drivmedel, mat, vatten och reservdelar till manöverförbanden.

Livsviktig utbildning

Underhållsförbanden är viktiga, både för de egna och motståndarens enheter, eftersom deras stöd påverkar förmågan att strida. Det har lett till att de får en utsatt ställning i konflikter. Därför har utbildning inom konvoj och eskort genomförts på elfte logistikkompaniet under veckorna 36-39 som en del i förmågan att kunna försvara sig och vara insatsberedd inför NBG 15 (Nordic Battlegroup 15). Utbildningen har i huvudsak genomförts i Skövdeområdet samt skjutfältet Kråk. Deltagande soldater har kommit ifrån olika plutoner på kompaniet och målet med utbildningen har varit ökad förmåga till strid i konvojs ram med fokus på besättningsträning.

Utbildningen har bland annat innehållit åtgärder färdiga till strid för fordon, marschgrupperingsformer, rapporteringsrutiner under marsch, observation/eldområden och samverkan mellan takskyttar inom konvojen.

Stridsutbildning med skarp ammunition genomfördes under en vecka där enskild fordonsbesättning fick utbildning i åtgärder vid sammanstöt sida och front, uppträdande med fordonet i eldställning/växeleldställning, samarbete avseende målupptäckt, målangivning och eldobservation. Även samordning avseende övertagande av mål inom konvojen och förståelse om riskvinklar kopplat till rikoschettrisken, understöd och samverkan inom konvojen kopplat till skjutgränser, eldfördelning och omgruppering med eld/rörelse mellan fordon övades.

Under hela tiden har normalrutiner inom konvojen såsom åtgärder för tillfällig halt, kort och lång rast, 5/20-kontroll samt taktisk körning utbildats i och slutligen har allt övats under tillämpade former.

- Det har varit kul och väldigt lärorikt att öva sammanstöt i olika situationer och att få en uppfattning om riskvinklar, säger soldaten Jesper Ulmér från underhållstransportplutonen.

Soldaten Erik Skorupa från stabstroppen håller med och inflikar.

– Även att få öva som en tillfälligt sammansatt enhet har varit bra eftersom vi kommer från olika plutoner. På det här sättet kan vi ensa rutinerna över hela kompaniet, säger han.