Känsö – ett nav för krissamverkan

Under tre dagar i augusti har närmare 100-talet människor varit samlade på Känsö för att diskutera samverkan mellan organisationer, företag och människor. Om det vi inte vill ska hända ändå skulle ske – hur kan vi på bästa sätt tillsammans agera och arbeta för att minimera skador och lidande vid en kris eller katastrof i Sverige i allmänhet och i Göteborg och Västra Götaland i synnerhet.

Känsö med delar av byggnaderna och Könsö-torn i bakgrunden Foto: Ulrika Roos/ Försvarsmakten
En viktig del är den samverkan som sker mellan deltagarna. Foto: Ulrika Roos/ Försvarsmakten
Stefan Caplan föreläste engagerat om försvarsberedningens slutrapport Foto: Ulrika Roos/ Försvarsmakten

Det är målet för Känsöseminarierna som i år firades 10-årsjubileum. Denna sammankomst som bäst kan liknas vid ett nätverk av nätverk. Aktiviteten startade 2005 och genomfördes till och med 2009 som ett seminarium. Det senare året nåddes taket för antalet deltagare som kunde erbjudas övernattning på Känsö. Behovet att kunna erbjuda fler möjlighet att delta sammanföll med önskan att kunna forma innehållet. Förslag till lösning blev att genomföra två överlappande seminarium som alltid genomförts i augusti. Detta prövades 2010 då två seminarier genomfördes under rubrikerna Befolkningens överlevnad och Samhällets funktionalitet. Utfallet blev över förväntan och seminarierna har fortsatt engagera många.

Det var bra och engagerade föreläsare. I år informerades bland annat om polisens nya organisation, säkerhet inför valet, försvarsberedningens slutrapport, huliganvåld och om myndigheten för samhällssydd och beredskaps arbete. Det berättades även om genomförda samövningar samt kommande övningar exempelvis Emerentia 15.