Tolk – ett viktigt verktyg

En ammunitionsröjningsgrupp blir kallade till en hästgård utanför Eksjö för att stödja polisen med ett fynd. När gruppen kommer till platsen visar det sig att de boende på gården inte pratar svenska. Uppgiften måste lösas tillsammans med en tolk.

Fabian Lindberg och Pernilla Karlesson samt Ines Bergander.
Pernilla Karlesson talar med Ines Bergander genom tolken Fabian Lindberg och försöker förklara situationen. Foto: Sandra Ekman/Försvarsmakten
Hästar i en grön hage.
Några hästar i en hage behöver flyttas. Foto: Sandra Ekman/Försvarsmakten
Hästar som leds genom en hage.
Martina Kaponen lyckas leda undan hästarna. Foto: Sandra Ekman/Försvarsmakten

Det var scenariot på ett av momentet som genomfördes två gånger under helgen i ammunitions- och minröjningsövningen SWEDEC EOD Exercise.

- Tolk är ett av de viktigaste verktyg som vi har när vi samverkar med lokalbefolkning på insatser utomlands. Det är dom små nyanserna i språket som kan vara avgörande för hur man löser uppgiften och det är en av anledningarna till att vi ansåg det vara en viktig del av övningen, förklarar löjtnant Carl Lövgren, lärare på Swedec, som planerat momentet.

Pernilla Karleson och Hampus Brünteson arbetar båda på EOD-kompaniet vid Ing 2 i Eksjö och fick för första gången testa på att använda sig av tolk under övningsmomentet på hästgården.

- Jag tyckte det var svårt i början men man kommer in i det rätt snabbt. Sen var det som att prata med henne direkt, säger Pernilla.

- Jag samverkade med tolken innan om hur vi ska arbeta tillsammans, berättar Hampus.

Båda tyckte att det underlättade att tolken hade militär bakgrund och var insatt i vad arbetet innebar. Att han dessutom hade svenska som modersmål gjorde också saken lättare.

- Det blir ändå en miss i informationen man får. Kan man språket hör man intonationer och röstläge. En stor del av språket är ju icke-verbal fortsätter Hampus.

Att jobba med tolk gav ammunitionsröjarna en ny erfarenhet att stoppa i ryggsäcken.

- Nu kan jag förbereda mig mentalt på hur jag ska göra nästa gång. Jag får inte förstahandsinformationen, konstaterar Pernilla.

- Jag lärde mig att kommunicera med personen inte med tolken och att använda kortare meningar, avslutar Hampus.