Flygbasjägarkompaniet i USA

Mellan den 4 och 17 maj deltar flygbasjägare från F 17 i Ronneby i övningen Angel Thunder, AT i Arizona, USA. AT är världens största övning för räddning och undsättning av egen personal som av någon anledning befinner sig i nöd.

Flygbasjägarpatrull efter blivit avlämnad av amerikansk Chinook helikopter Foto: Försvarsmakten/F 17
Annorlunda miljö för svenska flygbasjägare Foto: Försvarsmakten/F 17
Omhändertagande av skadad inför avtransport Foto: Försvarsmakten/F 17
Svenska flygbasjägare stiger ombord amerikansk Chinook helikopter för transport efter genomfört uppdrag Foto: Försvarsmakten/F 17

Övningen genomförs över ett mycket stort område i både Arizona och Kalifornien där enheter ur flygbasjägarkompaniet kommer utgå från både Tucson och Flagstaff i Arizona. Övningen kommer att genomföras i såväl öken som bergsterräng. Totalt kommer cirka 2 500 personer från alla USA:s försvarsgrenar, federala myndigheter och delstatsmyndigheter att delta. Dessutom deltar militära enheter från, förutom våra svenska flygbasjägare, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Kanada.

I övningen deltar ett stort antal flygande enheter, som stridsflyg, transportflyg, helikoptrar och lufttankningsflygplan samt undsättningsenheter som har till uppgift att vara den enhet som genomför själva räddningsinsatsen av den nödställde. Detta är flygbasjägarnas specialkompetens och den uppgift de kommer lösa under övningen tillsammans med andra deltagande enheter.

Deltagandet i AT blir det andra i raden för flygbasjägarna, första gången var hösten 2011 då bland annat flygbasjägarnas förmåga att hitta nödställda med hjälp av sina hundar fick stor uppmärksamhet.

Bilderna är från 2011.