På skarpt uppdrag

Förbanden står ansikte mot ansikte och övar strid mot varandra. Utgången är inte given utan beror på hur förbanden uppträder. Engagemanget hos deltagarna är totalt och området längs E 6 norr om Bjerkvik påverkas i stor omfattning. För att göra övningen så säker det någonsin går stöttar en multinationell militärpolisenhet övningen där fokus är på säkerhet i trafiken. Övningen Cold Response 2014 är i full gång.

I genomsnitt passerar en tung transport denna del av E 6 var fjärde minut. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Trafiken varnas för den militära verksamheten längs vägen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Personalen är mixad mellan länderna. Från vänster Norge, Sverige och Estland. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Militärpolisens första uppgift är att hjälpa till att skapa bra övning för deltagarna. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Längs vägarna, i ur och skur och med marsgrå och snöblandad himmel, jobbar militärpoliserna i patruller om tre till fyra personer. Jobbet pågår dygnet runt under hela övningsperioden. Grupperna är mixade med personal ur flera nationer i varje enhet. En av militärpoliserna jobbar i en patrull med två norska, en estländsk och en svensk kollega. Han tycker att det är kul att träffa kollegor från olika länder med liknande erfarenhet. De pratar mycket i bilen om hur det är på andra platser samtidigt som man byter erfarenheter med varandra. Det här är hans första skarpa jobb som militärpolis och han upplever att han har stor nytta av sina polisiära erfarenheter eftersom han har arbetat cirka fem år som polis.

Utvecklande uppdrag

– Det bästa med det här uppdraget är det multinationella sammanhanget, säger löjtnant Viktor Radell som är tjänsteförättande militärpoliskompanichef och fortsätter. Det är nyttigt att se hur man löser uppgifter i andra länder och att förstå hur man kan se på olika problem.

Militärpolisenheten deltar i Cold Response utan att själv vara övad. Personalens uppgifter är så att säga skarpa. Under samtalet trycker Viktor på att trafiksäkerheten måste komma i första hand eftersom man rör sig på och bredvid vägarna. Hur enkelt det ändå kan verka så uppmanar han till användandet av reflexväst på och invid vägarna. Han trycker också på att militärpolisens huvuduppgift är att se till att det kan bli en så bra övning som möjligt för de som övar. Uppgiften är alltså inte att hitta fel utan att bland annat stötta övningen, varna eller stoppa civil trafik och att hjälpa chefer att ta riktiga beslut när det gäller verksamheten. Långt ner på listan kommer att beivra brott och utreda dessa.

Nio nationer

Militärpolisenheten under Cold Response 2014 består av 65 personer som kommer från nio olika länder. I den finns personal från Kanada, England, Estland, Frankrike, Holland, Norge, Sverige, Tyskland och USA. Enheten innehåller även samverkanspersonal från den lokala polisen för att underlätta arbetet. Att lokal information är viktig för att göra bra bedömningar blir tydligt av att det varje dygn passerar 360 tunga transporter längs E 6 genom övningsområdet, i genomsnitt en var fjärde minut. En uppgift som sätter fingret på vikten av militärpolisernas arbete.

14:e militärpoliskompaniet

Den svenska personalen under denna övning kommer från 14:e militärpoliskompaniet. Förbandet bemannas till stor del av deltidsanställd personal men med en kontinuerligt anställd kompaniledning. Totalt finns cirka 150 befattningar i förbandet. Militärpoliserna tjänstgör ungefär 30 dagar per år. Den absoluta majoriteten av personalen är poliser i det civila. Under Cold Response deltar nio militärpoliser från kompaniet. Fredrik Mohlin är reservofficer och löjtnant i förbandet.
– Min arbetsgivare är positiv till mitt engagemang i Försvarsmakten, avslutar Fredrik.

Cold Response 2014 är en norsk vinterövning med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från 16 nationer.

Antal deltagare:
Cirka 16 000 varav 1400 svenskar

Övningsdatum:
8 – 21 mars

Övningsområde:
Huvudområdet för övningen är från Narvik - Harstad i söder till Tromsö i norr för markförbanden. Flyg och fartyg övar i och över kustbandet mellan Trondheim och Tromsö.