Över gränserna

Floden Amu-Darya slingrar sig fram i norra Afghanistan och utgör landets gräns mot Tadzjikistan och Uzbekistan och till viss del även mot Turkmenistan. Över floden går den så kallade vänskapsbron (Friendship Bridge) mellan städerna Termez i Uzbekistan och Hairatan i Afghanistan. Bron utgör den enda fasta förbindelsen mellan de båda länderna och är därför en mycket viktig och strategisk frakt- och transportväg. För ett par månader sedan påbörjades ett projekt mellan den afghanska gränspolisen och amerikanska försvarsmakten där belysning skulle installeras på bron i syfte att öka säkerheten och underlätta för dem som passerar över gränsen till Afghanistan.

Chefen för gränspolisstationen på den afghanska sidan var också nöjd med resultatet av projektet. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
Bron har en stor strategisk betydelse med en lång och intressant historia. Många vill gärna porträtteras invid bron. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten

Kapten Marco Wennesson tillhör US Army Civil Affairs Team och är en av dem som har samordnat projektet mellan parterna. Cirka tre månader efter att projektet initierades en genomförde han en slutbesiktning av de totalt 42 lamporna, varav 36 på själva bron.

– Framför allt förbättrar ljussättningen säkerheten men samtidigt skapar den ett bättre första intryck av Afghanistan för dem som reser över gränsen. Efter att ha inspekterat systemet känner jag mig väldigt nöjd med resultatet, lamporna fungerar som de ska, säger Marco Wennesson.

Den nordisk-baltiska styrkans (Nordic Baltic Transition Support Unit – NB TSU) del i projektet har varit att stötta det amerikanska teamet med skydd och eskort. Denna gång stod det lettiska skyttekompaniet för säkerheten. Även chefen för NB TSU, överste Micael Berner, deltog under slutbesiktningen.

– Jag är väldigt glad att vi kunnat slutföra detta projekt. Det känns dessutom historiskt att stå här på denna bro. Det var ju här som Sovjet försörjde sina trupper ifrån under deras ockupation av landet. Det var också över denna bro som de sista sovjetiska styrkorna rullade över när de slutligen drog tillbaka 1989. På det sättet är det väldigt intressant att få vara här, säger Micael Berner.

Vänskapsbron byggdes 1985 av den sovjetiska armén för att kunna försörja sina trupper i Afghanistan med förnödenheter och materiel. Bron är 816 meter lång, 15 meter bred och byggd av stål. Förutom ett järnvägsspår, som är 75 km långt och Afghanistans enda järnväg, bär den även upp en oljeledning. Nuförtiden transporteras exempelvis olja, bränsle, spannmål och byggnadsmaterial över bron liksom materiel till de internationella styrkorna på plats i Afghanistan. När talibanerna hade makten i norra Afghanistan stängdes bron i maj 1996. Den öppnade för trafik igen i december 2001.