Soldat och anställd

Den 28 mars var en stor dag för Ing 2 i Eksjö - 40 nya medarbetare påbörjade sin anställning. Soldaterna ingår i en ingenjörpluton med vakt- och bevakningstjänst. Deras arbetsuppgifter kommer att vara att bemanna garnisonsvakten, genomföra insatser mot skyddsobjekt och att vara transportskyddsstyrka.

Christoffer Claesson, en av de nyanställda soldaterna vid Ing 2. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Elias Sjöberg och Christoffer Claesson under en kort paus i skjutträningen.
Elias Sjöberg och Christoffer Claesson under en kort paus i skjutträningen. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Pontus Andresen, nyanställd soldat vid Ing 2 som trivs.
Pontus Andresen, nyanställd soldat vid Ing 2 som trivs. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Dagsprogram på anslagstavlan i korridoren är inget nytt för soldaterna.
Dagsprogram på anslagstavlan i korridoren är inget nytt för soldaterna. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Elias Sjöberg och Christoffer Claesson under en kort paus i skjutträningen. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Pontus Andresen, nyanställd soldat vid Ing 2 som trivs. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Dagsprogram på anslagstavlan i korridoren är inget nytt för soldaterna. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten

Kontraktet de tecknat, som naturligtvis också innebär internationell tjänstgöringsskyldighet, löper på fyra år. Det finns många jobb i Försvarsmakten och för de här nyanställda insatssoldaterna är arbetstiden 24 timmars tjänstgöring och jour följt av tre dagars ledighet. Jobbet kommer att innebära insatsverksamhet, ronderingar och transportskydd. Men också utbildning, var femte vecka är en utbildningsvecka då kontinuerlig kompetensutveckling kommer att ske. Under det första året är det fördjupad utbildning som insatssoldat som gäller sedan blir det befattningsutbildning som ingenjörsoldat.

– Det är en mycket inspirerande utmaning, säger plutonchefen Sven Rylander. Samtidigt som det är en stor omställning för oss att hantera anställda soldater är det en lika stor omställning för soldaterna, som alla tidigare gjort värnplikt, att plötsligt vara anställda, fortsätter han.

Känner igen sig från lumpen

Soldaterna känner igen sig från tidigare lumparliv och första veckan har bestått av utbildning som de delvis haft tidigare. Till exempel skjutning med automatkarbin, dock med helt andra övningar än vad de tidigare gjort. Ett annat inslag var utbildning i att använda radiosystemet Rakel, ett kommunikationssystem som används av polis, ambulans och räddningstjänst.

Elias Sjöberg, 20 år och Christoffer Claesson, 22 år är båda mycket positiva till att de fått jobbet som soldat.
– Helt underbart, är Elias spontana kommentar på frågan. Man får göra allt som är roligt, kan det vara bättre än att ha ett roligt jobb? Christoffer håller med och båda säger sig också ha valt jobbet mycket på grund av arbetstiden.
– Det kommer finnas tid till mycket träning då man är ledig, säger Elias, och jag tränar mycket kampsport, så det är också bra.

Bra gäng

Soldaterna på plutonen är indelade i grupper om åtta soldater i varje grupp. Plutonchefen har satt samman grupperna och Elias och Christoffer är nöjda med gruppindelningen
– Vi är ett bra gäng i vår grupp och många av oss känner varandra sen tidigare, säger de.

Pontus Andresen, 21 år är också nöjd. Pontus bor på Visingsö i Vättern men ska nu flytta till eget i Jönköping.
– Jag väljer att dagspendla till jobbet, det går smidigt från Jönköping till Eksjö. Och så är det ju så bra arbetstider.