F17 har nattöppet

Även om arbetsdagen är över för de flesta, finns en beredskap att kunna öppna flygplatsen och hjälpa till om så behövs.

Nattligt ambulansflyg Foto: Försvarsmakten/F 17

Natten mellan onsdagen den 2 juni och torsdagen den 3 juni öppnades flygplatsen för två akuta ambulansflygtransporter. Det var efter påringning och samverkan med SOS Alarm och JRCC (gemensam luft och sjöräddningscentral i Kärringberget, Göteborg) som beslutet togs.

Kontakter togs mellan Swedavia (Ronneby flygplats), Luftfartsverket och flygstationen vilket resulterade i att Ramp 2  nyttjades för lastning och lossning. I det ena fallet rörde det sig om en patient med akut lungsvikt. Vägvisning för ambulans ordnades på ett smidigt sätt med insatsstyrkan på F 17. Landning av transport ett ägde rum klockan 00.45 och landning transport två vid klockan 02.05. Ett par timmar senare har flygtransporterna lyft och lugnet åter lagt sig över garnisonen innan dagens verksamhet drar igång.

- Allt fungerade väl. Fälthållningsledare, insatschef med soldater och flygledare gjorde ett bra jobb säger vakthavande befäl på F 17, Peter Forslund.