Första tiden ombord

Årets värnpliktiga vid 41:a korvettdivisionen har nu varit ombord på fartygen i cirka tre veckor. Bland intrycken finns beskrivningar som spännande, roligt, annorlunda, trötthet och utmaning.

I fartygets stridsledningscentral pågår en febril aktivitet. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten
Årets maskinarvärnpliktigas nya arbetsplats, maskincentralen.
Årets maskinarvärnpliktigas nya arbetsplats, maskincentralen. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten
Kockarna servar besättningen med mat dygnet runt under övningar till sjöss.
Kockarna servar besättningen med mat dygnet runt under övningar till sjöss. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten
Korvetterna HMS Sundsvall och HMS Gävle förtöjda på Berga.
Korvetterna HMS Sundsvall och HMS Gävle förtöjda på Berga. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten
Årets maskinarvärnpliktigas nya arbetsplats, maskincentralen. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten
Kockarna servar besättningen med mat dygnet runt under övningar till sjöss. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten
Korvetterna HMS Sundsvall och HMS Gävle förtöjda på Berga. Foto: Mikael Holm/Försvarsmakten

Det var för cirka tre veckor sedan årets kull av värnpliktiga passerade in grindarna till Berga i Haninge garnison för att embarkera (gå ombord) sina respektive korvetter, men även till flottiljens övriga fartyg.

Under den första tiden ombord fick de bekanta sig sitt nya hem de närmaste sju månaderna, samt dess besättning. Man genomförde bland annat utbildning i utrymning, fartygskännedom, brandsläckning och andra praktiska utbildningar och övningar.

– Det vi under första tiden ombord initialt utbildades i var grundläggande fartygskännedom, utrymningsvägar och andra praktiska utbildningar och övningar. Därefter kom vi in på det vi alla väsentligen ska kunna före vår efterlängtade första losskastning, nämligen säkerheten ombord. Utbildningen har successivt gått ifrån teori till praktik och vi har nu nått det stadium där varje sjöman vet var och hur de ska agera i olika scenarion avseende säkerhet!, säger värnpliktige Jonathan Lundmark på korvetten HMS Sundsvall.

Besättningarna ser alla fram emot det kommande året och kanske framför allt de internationella övningarna. Under dessa övningar kommer samtliga att ställas på prov, både av svenska försvarsmakten som av utländska försvarsmakter.

När vi besöker korvetten HMS Gävle sitter några ur besättningen på manöverbryggan och blickar ut över Hårsfjärden efter en lång dags utbildning. Man är trötta, men nöjda efter dagens övningar där de värnpliktiga tagit sina första stapplande steg i drill och träning av olika slag.

– Med en hel del teori i ryggen ser vi fram emot kommande praktiska övningar. Vår första tid ombord har varit hektisk, men rolig och spännande, säger en av de värnpliktiga.

Besättningarna är överens, de ser alla fram emot de utmaningar som väntar under året, ett fullspäckat övningsår med internationell prägel.