Galten höjer säkerheten

Soldater som ska tjänstgöra i FS17 kommer att utbildas i den min- och splitterskyddade terrängbilen personterrängbil 6 ”Galten”. Tolv bilar har anlänt till Livgardets internationella utbildningsenhet, IntUtbE.– Det här är en riktig terrängbil som tål fullt utrustade soldater, säger kapten Hubert Molin.

Galten-bilarna uppställda på Livgardets parkering – redo för körskola. Foto: Björn Westerdahl /Försvarsmakten

Under våren kommer soldater som ska till Afghanistan utbildas i att köra den nära sju ton tunga bilen.
– Galten har massor av fördelar. Den har ett bra skydd mot eldöverfall, hemmagjorda bomber och minor. Vi får också högre eldberedskap eftersom Galten har taklucka med plats för en kulspruteskytt, säger Hubert Molin.
Tolv exemplar av Galten är planerade att ingå i FS17. För att tillgodose behovet av utbildade och kompetenta förare har IntUtbE förstärkt personalen som sköter utbildningen med tre externa instruktörer.

– Det krävs 116 timmars utbildning för att få köra Galten. Om man har förarbevis på tung personterrängbil sedan tidigare kompletterar man med en 40 timmars förtrogenhetsutbildning, säger Hubert Molin.
För FS17-styrkans del kommer det handla om förtrogenhetsutbildning eftersom delar av personalen utbildats i liknande fordon under sin tid i NBG.
– När det blir dags att utbilda FS18 blir det eventuellt mer nyutbildning i Galten, men det vet vi inte förrän rekryteringen är klar, säger Hubert Molin.