Operatörerna i Sjöinformationskompaniet har ständig uppsikt över vattnet runt vårt lands kust. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Kristian Croon ser till att det danska fartyget Thetis får sina reservdelar. Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten

Marinbasens huvuduppgift är att stödja de andra marina förbanden i Försvarsmakten. Vi har vårt huvudsäte i Karlskrona, men vår verksamhet finns också på Muskö utanför Stockholm och i Göteborg, för att nämna några platser.

Förbandet hjälper marinförbanden i insatser i Sverige och utomlands, med till exempel teknisk tjänst, transporter, ledning, logistik och bevakning.

Marinbasen har ett särskilt kompani som arbetar med basskydd. Styrkan säkerställer att våra förbands baser är skyddade från fienden, oavsett var vi agerar. Kompaniet gör också insatser vid intrång mot skyddsobjekt och skyddar transporter.

Till våra uppgifter hör att också övervaka och skydda Sveriges kustremsa från yttre intrång. Sjöinformationsplutoner från Stockholm och Göteborg övervakar gränserna med hjälp av bland annat radar, vedettbåtar och flyg.

I förbandet ingår även Marinens Radio som arbetar med operativ sambandsledning nationellt och internationellt för marina och vissa försvarsmaktsgemensamma radiosystem. De är dessutom Försvarsmaktens kommunikationscentral för Rakel.

Marinbasen ansvarar också för att utbilda Hemvärnets styrkor i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Notiser Från Marinbasen

Sydkoreanskt örlogsbesök i Stockholm
28 oktober201910:13

Under 31 oktober till 3 november får Sverige och Stockholm besök av Sydkoreanska örlogsfartyg. Ett av skälen till besöket är de 60 år av diplomatiska kontakter som landet haft med Sverige. Under besöket kommer "open ship" att anordnas.

Sydkoreanska örlogsfartyg på rundresa runt jorden. Foto: Sydkorea

Blir du nyfiken på att stiga ombord på fartygen erbjuds följande tillfällen:

31 oktober kl. 11-15

 

1 november kl. 10-16

 

2 november kl. 10-16

Fartygen kommer att ligga förtöjda vid Stadsgårdshamnen 160, alldeles vid Fotografiska museet.

Besättningarna hälsar alla besökare hjärtligt välkomna!

Marinbasen
Fakta Marinbasen
  • Förkortning: MarinB
  • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
  • Personal: 750
Så här har vi räknat
Karta