Marinbasens huvuduppgift är att skapa operativ uthållighet för de marina förbanden bland annat genom skyddad förnödenhetsförsörjning till land och till sjöss

Lastning lätt trossbåt logistiksoldater
Lastning lätt trossbåt logistiksoldater
Marinbasen levererar logistikstöd, skyddat där det behövs, när det behövs. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Logistikförsörjning från Marinbasen till Amfibieregementet under övning Swenex. Dagsransoner lastas från container till HMS Loke för vidare fördelning till stridsbåtarna.
Logistikkompaniet levererar mat i form av dagsransoner till Amfibieregementet under övningen Swenex. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Swenex 19 Logistikförsörjning Korvett Lastbil Kranlastbil Lätt trossbåt månsken sjömina
I skydd av mörkret lastas minor ombord på en Visbykorvett. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten

Inom förbandet Marinbasen återfinns krigsförbanden Första marina basbataljonen och militärbas Karlskrona. Genom uppbyggnad och utveckling av dessa krigsförband skapas en robust logistikförmåga. Till Marinbasen utbildas värnpliktiga mot krigsförbandet Första marina basbataljonen och mot Karlskrona militärbas. Marinbasen ser till att alla marina förband har rätt förnödenheter vid rätt tillfälle för att skapa operativ uthållighet.

Första marina basbataljonen genomför skyddad logistikförsörjning på land och till sjöss. Med ett brett och djupt tekniskt kunnande om marinens samtliga materielsystem skapar den marina basbataljonens sjömän och soldater, längs med hela Sveriges kust, tillgänglighet för de stridande marina enheterna. Ammunition och reservdelar levereras till den kaj eller koordinat till sjöss, där mottagande förband befinner sig. Allt sker i skydd av bataljonens medföljande basskydd och där bataljonens bassäkerhetssoldater tidigare spanat av terrängen. Skulle det behövas finns marinens kirurgiska- och medicinska evakueringsförmåga inom de marina basbataljonerna för att säkerställa omhändertagande på stridsfältet.

Karlskrona militärbas är en av de fasta stödjepunkterna för de stridande förbanden. Med hög kompetens och kvalificerad materiel understödjs förband med förnödenheter, verkstadsunderhåll, ekipagetjänst och lättare sjukvård.

Fakta Marinbasen
  • Förkortning: MarinB
  • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
  • Personal: 800
Så har vi räknat
Karta