Marinbasens huvuduppgift är att skapa operativ uthållighet för de marina förbanden bland annat genom skyddad förnödenhetsförsörjning till land och till sjöss

Lastning lätt trossbåt logistiksoldater
Lastning lätt trossbåt logistiksoldater
Marinbasen levererar logistikstöd, skyddat där det behövs, när det behövs. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Logistikförsörjning från Marinbasen till Amfibieregementet under övning Swenex. Dagsransoner lastas från container till HMS Loke för vidare fördelning till stridsbåtarna.
Logistikkompaniet levererar mat i form av dagsransoner till Amfibieregementet under övningen Swenex. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Swenex 19 Logistikförsörjning Korvett Lastbil Kranlastbil Lätt trossbåt månsken sjömina
I skydd av mörkret lastas minor ombord på en Visbykorvett. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten

Inom förbandet Marinbasen återfinns krigsförbanden Första marina basbataljonen och militärbas Karlskrona. Genom uppbyggnad och utveckling av dessa krigsförband skapas en robust logistikförmåga. Till Marinbasen utbildas värnpliktiga mot krigsförbandet Första marina basbataljonen och mot Karlskrona militärbas. Marinbasen ser till att alla marina förband har rätt förnödenheter vid rätt tillfälle för att skapa operativ uthållighet.

Första marina basbataljonen genomför skyddad logistikförsörjning på land och till sjöss. Med ett brett och djupt tekniskt kunnande om marinens samtliga materielsystem skapar den marina basbataljonens sjömän och soldater, längs med hela Sveriges kust, tillgänglighet för de stridande marina enheterna. Ammunition och reservdelar levereras till den kaj eller koordinat till sjöss, där mottagande förband befinner sig. Allt sker i skydd av bataljonens medföljande basskydd och där bataljonens bassäkerhetssoldater tidigare spanat av terrängen. Skulle det behövas finns marinens kirurgiska- och medicinska evakueringsförmåga inom de marina basbataljonerna för att säkerställa omhändertagande på stridsfältet.

Karlskrona militärbas är en av de fasta stödjepunkterna för de stridande förbanden. Med hög kompetens och kvalificerad materiel understödjs förband med förnödenheter, verkstadsunderhåll, ekipagetjänst och lättare sjukvård.

Notiser Från Marinbasen

Världsarvsstaden Karlskrona, fylld med historia och traditioner
19 juni202412:34

Under en dag anordnades en kulturdag för alla anställda i Karlskrona garnison. Tanken är att anställda ska få djupare kunskap om den örlogsmarina miljön och den historia som omgärdar allas vår vardag.

En av aktiviteterna var en stadsvandring med guide som gav en inblick i det världsarv som alla inom Karlskrona garnison dagligen arbetar i. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten

Deltagarna kunde under dagen ta del av ett smörgåsbord av aktiviteter såsom, stadsvandringar med guide, repslagarbanan, besök på en gammal minstation och mycket annat.

– Vi hoppas att denna kunskap och inblickar i historien ska få våra anställda att känna en större förståelse för kulturmiljön och känna att de är en del av det levande världsarvet, säger Håkan Lindberg, flottiljförvaltare och arrangör för Kulturdagen.

Nästa Kulturdag är planerad till augusti 2025.

När det värsta händer
24 april202415:59

I en funktionsövning nyligen övades krigspersonaltjänst, där mycket svåra och tunga händelser hanterades. Syftet med övningen var att utveckla krigspersonaltjänsten inklusive krigsgravtjänst och krigsfångtjänst för krigsförbandet Marin militärbas Karlskrona. Alla större marina förband i Karlskrona garnison deltog tillsammans med Amfibieregementena i både Göteborg och Stockholm. Till stöd i arbetet deltog även Plikt- och prövningsverket, Markstridsskolan samt Kungliga Amiralitetsförsamlingen.

Planerad militär gravplats i Karlskronaområdet. Foto: Håkan Lindberg/Försvarsmakten

I scenarion där tillfångatagna behöver tas om hand eller där fienden stupat utvecklades rutiner för korrekt omhändertagande. Övningsdeltagarna gick igenom rutiner och man tittade även på platser som stupade ska avlämnas på.

I den här övningen deltog även personal från Svenska kyrkan som bidrog med kunskaper om hur de jobbar vidare med gravsättningen av stoftet.

– Detta är en oerhört viktig övning för att bygga upp förtroendet för militärbasen, säger förbandsförvaltare Håkan Lindberg, övningsledare.

I funktionsövningen tittade man också på hur inmönstring vid mobilisering ska gå till och hur det ska rapporteras, även utan fungerande telekommunikationer. Hur hanteras reservofficerare som har krigsplacering men inte specificerad krigsbefattning? Det och många frågor berördes.

För att skapa uthållighet tittade övningsdeltagarna även på att hitta rutiner för att få in rätt ersättningspersonal som har gjort grundutbildning men inte är krigsplacerade.

– Vi har haft stor nytta av att ha personal på plats från Plikt- och prövningsverket, säger Håkan Lindberg som ser fram emot att ta ytterligare steg inom området till hösten.

Fakta Marinbasen
  • Förkortning: MarinB
  • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
  • Personal: 800
Så har vi räknat
Karta