Marinbasens huvuduppgift är att skapa operativ uthållighet för de marina förbanden bland annat genom skyddad förnödenhetsförsörjning till land och till sjöss.

Logistikförsörjning Swenex 19 Lastbil Truck Kamouflage Skog
Logistikförsörjning Swenex 19 Lastbil Truck Kamouflage Skog
Marinbasens enheter är rörliga, här förbereder några att genomföra en omgruppering då fienden har observerats en bit därifrån under övningen Swenex 2019. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Sjöinfokompaniet
Operatörerna i Sjöinformationskompaniet har ständig uppsikt över vattnet runt vårt lands kust. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Logistikförsörjning från Marinbasen till Amfibieregementet under övning Swenex. Dagsransoner lastas från container till HMS Loke för vidare fördelning till stridsbåtarna.
Logistikkompaniet levererar mat i form av dagsransoner till Amfibieregementet under övningen Swenex 2019. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Swenex 19 Logistikförsörjning Korvett Lastbil Kranlastbil Lätt trossbåt månsken sjömina
I skydd av mörkret lastas minor ombord på en Visbykorvett. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten

För att lösa det uppdraget finns rörliga delar av förbandet Marinbasen som följer enheterna till sjöss likt en skugga fast på land och i skärgård.  Enheterna består av en ledningsdel och flera sammansatta delar byggda efter det behov man räknat med behövs för den aktuella operationen.

När fartygen kommer till kajen för att fylla på mer ammunition, drivmedel eller vad de har behov av kommer de till en plats som Marinbasen har pekat ut. Platsen är säkrad och skyddas av Basskyddskompaniet, Marinbasens eget säkerhetsförband. För att lösa uppgiften kan basskyddssoldaterna verka både på land och till sjöss. Till sin hjälp har de olika fordon, båtar och hundar.

Vid kajen möts fartygen upp av personal ur Logistikkompaniet som är beredda att ta emot fartygets tampar och hjälpa dem att lägga fast så att de sedan snabbt kan rulla fram tankbil eller lastbilar och överlämna det beställda godset.

Ibland sker inte överlämningen vid kaj, ibland överlämnas stödet till sjöss. Då är det Ekipagekompaniets båtar som blir den förlängda armen för att leverera till den förutbestämda mötesplatsen.

Hela det här arbetet koordineras enligt en ständigt levande lägesbild som bygger på ett oavbrutet flöde av information. Och allt kan ändras på ett ögonblick så det ställer stora krav på flexibilitet och en möjlighet att tänka utanför boxen. Staben sitter som spindeln i nätet och håller i trådarna för att få flödena att fungera.

Sjöövervakning

Att marina enheter övervakar vårt territorialvatten till sjöss är en del. En annan del är den sjöövervakning som sker från land, på Sjöinfokompaniet, jämt, alltid och utan uppehåll, både på ytan och under. Skarpa operatörsögon är ständigt riktade mot skärmar som visar ekon av fartygsrörelser runt vår kust. Information från bland annat radarstationer, fartygs AIS-sändare, undervattenssensorer, marinens fartyg och flygresurser strömmar in och sätts samman till en levande lägesbild. Bilden skapar ett beslutsunderlag för Marintaktisk chef att leda sina sjöstridskrafter med, i arbetet att skydda och försvara mot intrång.

I förbandet ingår även Marinens Radio som arbetar med operativ sambandsledning nationellt och internationellt för marina och vissa försvarsmaktsgemensamma radiosystem. De är dessutom Försvarsmaktens kommunikationscentral för Rakel.

Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men verksamhet finns också på Berga och Muskö utanför Stockholm och i Göteborg, för att nämna några platser.

Marinbasen
Fakta Marinbasen
  • Förkortning: MarinB
  • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
  • Personal: 800
Så har vi räknat
Karta