Rörlighet och flexibilitet kännetecknar Försvarsmaktens helikoptrar. Det gör dem till en värdefull resurs oavsett om det rör sig om räddningsoperationer, transporter eller spaningsuppdrag.

Helikopterflottiljens uppgift är att förse Försvarsmakten med helikopterresurser som kan användas både vid uppdrag till sjöss eller på land, i Sverige och utomlands. I Sverige är Helikopterflottiljen främst ett stöd till armén, marinen och övriga flygvapnet i deras uppdrag. Dessutom hjälper flottiljen det civila samhället vid krissituationer, till exempel vid eftersökning av försvunna personer eller vid bränder och står i beredskap för att hjälpa polisen med transporter.

Helikopterflottiljen verkar över hela landet och är baserad från norr till söder med en skvadron i Luleå som flyger helikopter 14, två skvadroner i Linköping som flyger helikopter 15 och 16 och en i Ronneby som flyger helikopter 14 och 15 i marin miljö. I Linköping där flottiljen ansvarar för Malmens flygfält finns också flottiljstaben, en basenhet samt ytterligare stödfunktioner.

Helikoptrarna är mångsidiga och förbandet kan därför utföra många typer av uppdrag i alla väderförhållanden, dag som natt. Från ubåtsjakt till sjuktransporter, bära last i och under helikoptern eller hämta ut soldater från fientligt område. Basenheten kan upprätta och försvara tillfälliga landningsplatser i terrängen där också reparationer och underhåll kan genomföra av teknisk personal. Många yrkeskategorier behövs i det dagliga arbetet och alla är viktiga så att Helikopterflottiljen kan bidra till ett starkare försvar.

Notiser från Helikopterflottiljen

Mörkerflygning säsongen 2022
21 september202211:30

Under höst och vinter genomför Helikopterflottiljen som vanligt flygningar med start och landningar i mörker.

Cockpit i mörker
Foto: Försvarsmakten

Flygningar med helikopter efter mörkrets inbrott kan förekomma från följande orter följande tider fram tills vecka 50 2022:

Linköping/Malmen

Vecka 39-50, tisdag till torsdag fram till 22:00.

Luleå/Kallax

Vecka 47-48, måndag till torsdag fram till 22:00

Ronneby/Kallinge

Vecka 39 kan flygningar med helikopter efter mörkrets inbrott förekomma måndag till torsdag fram till 01:00. Därefter vecka 40-50 kan flygningar i mörker förekomma onsdag till torsdag fram till 22:00.

Teknikernas hjälpmedel i tillväxten
22 juni202209:59

En glänta i skogen kan snabbt göras om till en helikopterbas. Till sin hjälp har helikopterteknikerna en riktig transformer – flygvapnets nya klargöringsfordon. Ett terränggående transportmedel för personal och materiel som med några enkla handgrepp görs om till en arbetsplattform för reparation och underhåll.

En klargörningsbil
Helikopterteknikerna måste kunna sköta underhåll och laga helikoptrar under bar himmel, dag som natt. Då är det tacksamt med nya hjälpmedel. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Det är i grunden en sexhjulig terrängbil som specialanpassats med till exempel en arbetsplattform på taket och ledlampor runt om så det går att jobba när det är mörkt. Fyra tekniker kan åka bekvämt i hytten och på flaket går det att lasta 1,5 ton.

— Den betyder jättemycket för oss på kompanierna, säger Henrik som jobbat som helikoptertekniker i åtta år. Vi kommer ut i terrängen och fram till en helikopter som gått ner på en plats som var svår att nå när vi använde till exempel folkvagnsbussar, och den lastar betydligt mer. Vi har gjort service i fält tidigare men nu går det så oerhört mycket lättare.

Behöver kompaniet ta med mer reservdelar går det lätt att koppla till ett släp och behöver helikoptern bogseras går det också bra. Starka LED-lampor runt om klargöringsbilen gör att teknikerna inte behöver ha pannlampor när de jobbar med helikoptrarna på natten. Det testades på en övning i Älvdalen i slutet på förra året.
Försvarsmaktens helikoptrar har inbyggda ”trappsteg” så att teknikerna kan klättra upp och komma åt till exempel stjärtrotor och motorer. Motorkåpan på en helikopter 16, på bilden, kan fällas ut och användas som plattform men ska man komma ut en bit blir det knepigt. Tidigare har det krävt att man tar med stegar ut i terrängen.

— Nu kan vi köra fram klargöringsbilen bredvid helikoptern och använda plattformen på taket. Där kan man jobba säkert med fallskydd som fälls upp. Det är en stor fördel att vi slipper använda stegar när man jobbar med till exempel rotorbladen. Bilen är rolig att köra, både i terräng och på landsväg och det händer ibland att folk vinkar till när vi åker förbi för man ser verkligen att de tär en militärbil, det är kul avslutar Henrik och gör sig beredd att ta emot nästa helikopter som ska landa.

Text: Lasse Jansson

Övningarna Våreld och Luftförsvarsövning 22
22 juni202209:31

Våreld och Luftförsvarsövning var de första stora övningarna där Helikopterflottiljen deltog som fyra olika krigsförband, 1.-3. helikopterskvadron samt 3.flygflottiljen. Förutom slutövning för alla värnpliktiga var taktisk ledning av stridskrafterna och att samöva ”system av system” prioriterat.

Helikopter 15 och helikopter 16.
Andra helikopterskvadron hade med sig ett tiotal helikoptrar på övningen, både i form av HKP15 och HKP16. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

För många krigsförband, liksom för våra, var också ombasering och förflyttning viktiga övningsmoment. Första helikopterskvadron tog sig från Luleå till Karlsborg men på grund av helikopterproblem fick vissa av de flygmoment som gjordes ändå ske från Luleå. Tredje helikopterskvadron som deltog i den gemensamma sjömålsbekämpningen fick göra det från ordinarie bas. De som flyttade runt mest var andra helikopterskvadron och 43.flygbaskompaninet förstärkta med 44.GU-kompaniet (grundutbildningskompaniet) samt delar av 42.flygbaskompaniet som också jobbade med att hålla flygbas Malmen öppen.

— Övningarna har definitivt gjort oss starkare och ökat krigsförbandens förmåga att verka tillsammans, både inom Flygvapnet och med andra, säger flottiljchefen överste Mats Antonson.

De delar som ingick i Våreld var först ut ur startgroparna och lämnade Malmen redan lördagen den 14 maj tack vare att vi fått ett tillfälligt miljötillstånd av Länsstyrelsen för att antal flygningar helg och kvällstid. Något vi haft problem med under övningar tidigare år men som nu var mycket värdefullt. Första stopp var under några dagar ett större område i södra Östergötland, tillsammans med 303. hemvärnskompaniet som aldrig haft med sig så många soldater på en övning tidigare. Det märks att försvarsviljan i Sverige är hög. Totalt runt 500 personer var med i södra Östergötland och så många personer fältmässigt grupperade över ett så stort område var en övning i övningen. Efter fyra dagar gick olika enheter åt olika håll. Hemvärnet avslutade sin övning, baskompaniet gick mot Västergötland för att ansluta till 7.flygflottiljen och skvadronen upprättade för första gången en tillfällig helikopterbas på Jönköpings flygplats.

På Malmen leddes stab och ledningslag för första gången som tredje flygflottiljen, redo att stödja andra förband efter behov med till exempel tankning och sovplatser. Liksom i tidigare övningar ingick också att samordna de förband som fanns kvar på basen och begära stöd om så krävs. Till exempel under helgen när stridsflyg från 21.flygflottiljen tillfälligt baserade på 16.flygflottiljen behövde gå ner och tanka på 3.flygflottiljen med stöd av två klargöringsgrupper från 17.flygflottiljen. Ett bra övningsmoment för baskompaniet och Logistikenheten. Nu blickar flottiljchefen Mats Antonson framåt.

— Övningarnas fokus på taktisk ledning har givit oss många erfarenheter och lärdomar att ta med oss inför framtiden och i synnerhet in i nästa års försvarsmaktsövning. För vår del inom flottiljen gäller det både förbandsledning av flygflottiljen, samordning av verksamheten inom en flygbas och ledning av helikopterskvadronerna. Särskilt viktigt och bra var att luftförsvarsövningen innehöll en successiv eskalering, vilket medförde att vi fick öva i hela beredskapstrappan, från att leda våra förbandsdelar via Helikopterflottiljen till att krigsförbanden efterhand aktiverades och leddes direkt från flygtaktisk chef/flygstaben.

Text: Lasse Jansson

Helikopterflottiljen
Fakta Helikopterflottiljen
  • Förkortning: Hkpflj
  • Ort: Linköping, Luleå och Ronneby
  • Personal: 950
Så har vi räknat
Karta