Rörlighet och flexibilitet kännetecknar Försvarsmaktens helikoptrar. Det gör dem till en värdefull resurs oavsett om det rör sig om räddningsoperationer, transporter eller spaningsuppdrag.

Vår främsta uppgift är att förse Försvarsmakten med helikopterresurser som kan användas både vid uppdrag till sjöss eller på land, i Sverige och utomlands. Vi är också ett stöd till armén, marinen och övriga flygvapnet i deras uppdrag. Flottiljen utbildar också två hemvärnsbataljoner. Dessutom är vi till hjälp för det civila samhället vid krissituationer, till exempel vid eftersökning av försvunna personer eller vid bränder.

Helikoptrarna är mångsidiga och förbandet kan därför utföra många typer av uppdrag i alla väderförhållanden, dag som natt. De är därför viktiga vid Försvarsmaktens internationella insatser. I Afghanistan användes helikoptrarna för transporter av skadade och sjuka. Vid Sveriges insats i Adenviken utförde exempelvis helikopterflottiljens personal spaningsuppdrag som att söka upp pirater för att förhindra attacker mot fartyg.

Helikoptrarna kan även till exempel användas vid räddningsuppdrag som att lyfta upp nödställd personal från farliga områden med hjälp av vinschar eller genomföra materieltransporter. 

Notiser Från Helikopterflottiljen

Mörkerflygning med helikopter
19 september201817:03

Under vinterhalvåret utökas flygtiderna för Helikopterflottiljen till att även gälla vissa kvällar för att ge helikopterbesättningar möjligheter att öva flygning under mörker. Piloterna använder sig då av ljuskänsliga glasögon, så kallade Night Vision Goggles.

Mörkerflygning kan komma att ske från Helikopterflottiljens tre baser under följande tider:

Luleå/Kallax
Vecka 42: måndag till torsdag, senast till 23.30.
Vecka 47: måndag till torsdag, senast till 22.00.
Vecka 48: måndag till torsdag, senast till 22.00.
Vecka 50 (reserv): måndag till tisdag, senast till 21.00.
Vecka 3, 2019: måndag till torsdag, senast till 22.00.
Vecka 6, 2019: måndag till torsdag, senast till 22.00.

Linköping/Malmen
Vecka 39 till 50: måndag till torsdag, senast till 22.00.
Vecka 03 till 14: måndag till torsdag, senast till 22.00.

Ronneby/Kallinge
Vecka 40: måndag till torsdag, senast till 02.30.
Vecka 41: måndag till torsdag, senast till 22.00, tisdag och onsdag till 02.30.
Vecka 42: tisdag, senast till 22.00.
Vecka 43: tisdag samt torsdag, senast till 22.00.
Vecka 44: tisdag, senast till 22.00.
Vecka 45: tisdag samt torsdag, senast till 22.00.                           
Vecka 46: tisdag, senast till 22.00.
Vecka 47: torsdag, senast till 22.00.                           
Vecka 48:  torsdag, senast till 22.00.

Hemvärnet deltar i saneringsarbetet vid oljeutsläppet
1 augusti201817:28

Det pågår just nu ett intensivt arbete med att sanera olja som har läckt ut från det grundstötta fartyget i Tjust skärgård utanför Västervik. Oljan tas bort från klippor i området och samlas in med hjälp av Hemvärnets båtar.

Oljesanering. Foto: Försvarsmakten/Hemvärnet

Hemvärnets insats påbörjades på måndagen och förväntas pågå fram till fredag.  Ett femtiotal soldater från 30:e och 31:a Hemvärnsbataljonen i Östergötland deltar i insatsen.

Antalet soldater och båtar som är med och hjälper till i insatsen varierar i antal per dag. Som mest har 73 soldater och fyra båtar varit på plats samtidigt.

– Räddningstjänsten är nöjda med vårt arbete, men det är slitsamt i värmen och soldaterna måste ha på sig skyddskläder vilket gör det ännu varmare, säger Anders Ingemarsson, vakthavande befäl för Helikopterflottiljen.

Helikopterflottiljen
Fakta Helikopterflottiljen
  • Förkortning: Hkpflj
  • Ort: Linköping, Luleå och Ronneby
  • Yrkesofficerare: 541
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 105
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 28
  • Civilanställda: 144
  • Reservofficerare: 47
Så här har vi räknat
Karta