Rörlighet och flexibilitet kännetecknar Försvarsmaktens helikoptrar. Det gör dem till en värdefull resurs oavsett om det rör sig om räddningsoperationer, transporter eller spaningsuppdrag.

Helikopterflottiljens uppgift är att förse Försvarsmakten med helikopterresurser som kan användas både vid uppdrag till sjöss eller på land, i Sverige och utomlands. I Sverige är Helikopterflottiljen främst ett stöd till armén, marinen och övriga flygvapnet i deras uppdrag. Dessutom hjälper flottiljen det civila samhället vid krissituationer, till exempel vid eftersökning av försvunna personer eller vid bränder och står i beredskap för att hjälpa polisen med transporter.

Helikopterflottiljen verkar över hela landet och är baserad från norr till söder med en skvadron i Luleå som flyger helikopter 14, två skvadroner i Linköping som flyger helikopter 15 och 16 och en i Ronneby som flyger helikopter 14 och 15 i marin miljö. I Linköping där flottiljen ansvarar för Malmens flygfält finns också flottiljstaben, en basenhet samt ytterligare stödfunktioner.

Helikoptrarna är mångsidiga och förbandet kan därför utföra många typer av uppdrag i alla väderförhållanden, dag som natt. Från ubåtsjakt till sjuktransporter, bära last i och under helikoptern eller hämta ut soldater från fientligt område. Basenheten kan upprätta och försvara tillfälliga landningsplatser i terrängen där också reparationer och underhåll kan genomföra av teknisk personal. Många yrkeskategorier behövs i det dagliga arbetet och alla är viktiga så att Helikopterflottiljen kan bidra till ett starkare försvar.

Notiser från Helikopterflottiljen

Mörkerflygning säsongen 2021/2022
30 september202116:31
Cockpit i mörker
Helikopterflottiljen genomför mörkerflygningar under hösten och vintern. Foto: Försvarsmakten

Under höst och vinter genomför Helikopterflottiljen som vanligt flygningar med start och landningar i mörker.

– Våra flygande besättningar ska kunna agera för Sveriges försvar och för att hjälpa
samhället i händelse av kris, året runt och i alla ljusförhållanden. Därför börjar vi snart öva även under den mörka tiden av året, säger överstelöjtnant Torgny Törestrand, lokal flygchef Malmen.

– För att vi som medborgare ska kunna vara trygga även nattetid kommer våra helikoptrar kanske höras i mörkret när vi tränar våra färdigheter under hösten och vintern. Om man har riktig tur kanske man också ser en skymt av oss, fortsätter han.

Flygningar med helikopter efter mörkrets inbrott kan förekomma från följande orter följande tider fram tills vecka 14 2022:

Linköping/Malmen

  • 2021: vecka 39-50, måndag till torsdag fram till 22:00.
  • 2022: vecka 03-14, måndag till torsdag fram till 22:00.

Luleå/Kallax

  • 2021:Vecka 43, 45, 47, måndag till torsdag fram till 22:00.
  • 2022: Vecka 05, 07, 09, måndag till torsdag fram till 22:00.

Ronneby/Kallinge

  • 2021: Vecka 39 onsdag till torsdag fram till 21:30. Vecka 40, måndag till torsdag fram till 23:30 samt vecka 41 onsdag till torsdag fram till 22:00. Därefter vecka 45-50, onsdag till torsdag fram till 22:00 (vecka 45 även tisdag).
Mats Antonson ny chef på Helikopterflottiljen
3 september202108:37

Under högtidliga former onsdagen den 1 september lämnade avgående chef för Helikopterflottiljen, Jonas Nellsjö, över befälet till tillträdande chef Mats Antonson. Överste Nellsjö går vidare till en ny tjänst vid Högkvarteret och överste Antonson med rötter i den östgötska myllan och Linköping kommer hem igen.

Fana lämnar över under ceremoni.
Överste Mats Antonson tar emot Helikopterflottiljens fana av överste Jonas Nellsjö, avgående chef Helikopterflottiljen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Vid en ceremoni på Linköpings garnison lämnades Helikopterflottiljens fana över till överste Antonson som återvänder till Helikopterflottiljen efter några år på flygvapnets stab i Uppsala.

– Med stolthet och glädje står jag här idag, som nytillträdd chef för Helikopterflottiljen och Linköpings garnison. Jag känner mig hedrad av förtroendet att leda förbandet och garnisonen vidare, som en viktig del av ett starkt och taktiskt överlägset Flygvapen, i en tid då Försvarsmakten är inriktad på tillväxt och ökad förmåga, sa Mats Antonson när han tagit befälet över Helikopterflottiljen.

På plats vid ceremonin fanns representanter från Helikopterflottiljens olika enheter samt från andra militära förband som finns på Malmen. Tyvärr i något mindre antal än vid tidigare chefsöverlämningar på grund av coronarestriktioner. Ett antal VIP gäster fanns också på plats, däribland flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström.

– Helikopterflottiljen levererar idag fullt ut. Ni utbildar och övar med värnpliktiga och anställda samtidigt som ni håller nationell beredskap och dessutom lyckas ni genomföra en komplicerad och viktigt insats tillsammans med specialförbandet inom operation Takuba. Jag är djupt imponerad och stolt över hur ni lyckas leverera på alla nivåer, sa flygvapenchefen när han talade till Helikopterflottiljen under chefsöverlämningsceremonin.

Försvarsmaktens Helikopterflottilj är en del av flygvapnet men har i uppgift att förse hela Försvarsmakten med helikopterresurser som kan användas både vid uppdrag till sjöss eller på land, i Sverige och utomlands. Flottiljen stödjer även det civila samhället vid krissituationer, exempelvis vid eftersökning av försvunna personer, skogsbränder eller sjuktransporter. Förbandet står även i beredskap för att bland annat stödja polisen. Flottiljen verkar över hela landet, merparten av de anställda finns på Malmen i Linköping men flottiljen har också helikopterskvadroner i Luleå och Ronneby.

– För nästan exakt tjugo år sedan klev jag in genom vakten på Malmen för första gången. Redan då såg jag hur Helikopterflottiljen och dess personal levde upp till sin devis, Semper Paratus - Ständigt beredda. Varhelst och närhelst det krävdes, med stor kompetens och okuvlig vilja, löste flottiljens personal de uppgifter som behövde utföras. Många saker har förändrats sen dess men inställningen att alltid leverera har bestått, sa Mats Antonson i sitt tal till förbandet.

Kommer hem igen

Den nya flottiljchefen överste Mats Antonson kommer närmaste från en befattning som avdelningschef på Flygstaben men var dessförinnan ställföreträdande flottiljchef på Helikopterflottiljen under drygt två år. Mats Antonson kom till Helikopterflottiljen första gången 2001. Han har även tjänstgjort på andra förband vid Linköpings garnison och under tjänstledighet från Försvarsmakten arbetat på Ericsson Mobile Communication och PartnerTech AB. Utlandstjänstgöringen genomfördes under fyra månader när Helikopterflottiljen var i Kosovo 2007.

– Helikopterflottiljen stärker Sveriges försvar genom att våra helikoptrar och personal ökar effekten i hela Försvarsmakten. Den förändringsresa som nu påbörjats, tydligt inriktad på tillväxt, ställer höga krav på oss. Vår enskilt viktigaste uppgift är att fortsatt öka vår militära förmåga samtidigt som vi kontinuerligt löser beredskaps- och insatsuppgifter. För att lyckas krävs professionalism, framåtanda och säkerhet. Dessa tre ledord ska prägla vårt synsätt och hjälpa oss i vårt fortsatta arbete tillsammans mot en ännu starkare flottilj och mer sammanhållen garnison, sa Mats Antonson.

Helikopterflottiljen
Fakta Helikopterflottiljen
  • Förkortning: Hkpflj
  • Ort: Linköping, Luleå och Ronneby
  • Personal: 950
Så har vi räknat
Karta