Rörlighet och flexibilitet kännetecknar Försvarsmaktens helikoptrar. Det gör dem till en värdefull resurs oavsett om det rör sig om räddningsoperationer, transporter eller spaningsuppdrag.

Helikopterflottiljens uppgift är att förse Försvarsmakten med helikopterresurser som kan användas både vid uppdrag till sjöss eller på land, i Sverige och utomlands. I Sverige är Helikopterflottiljen främst ett stöd till armén, marinen och övriga flygvapnet i deras uppdrag. Dessutom hjälper flottiljen det civila samhället vid krissituationer, till exempel vid eftersökning av försvunna personer eller vid bränder och står i beredskap för att hjälpa polisen med transporter.

Helikopterflottiljen verkar över hela landet och är baserad från norr till söder med en skvadron i Luleå som flyger helikopter 14, två skvadroner i Linköping som flyger helikopter 15 och 16 och en i Ronneby som flyger helikopter 14 och 15 i marin miljö. I Linköping där flottiljen ansvarar för Malmens flygfält finns också flottiljstaben, en basenhet samt ytterligare stödfunktioner.

Helikoptrarna är mångsidiga och förbandet kan därför utföra många typer av uppdrag i alla väderförhållanden, dag som natt. Från ubåtsjakt till sjuktransporter, bära last i och under helikoptern eller hämta ut soldater från fientligt område. Basenheten kan upprätta och försvara tillfälliga landningsplatser i terrängen där också reparationer och underhåll kan genomföra av teknisk personal. Många yrkeskategorier behövs i det dagliga arbetet och alla är viktiga så att Helikopterflottiljen kan bidra till ett starkare försvar.

Notiser från Helikopterflottiljen

Mörkerflygning säsongen 2022/2023
21 september202211:30

Under höst och vinter genomför Helikopterflottiljen som vanligt flygningar med start och landningar i mörker.

Cockpit i mörker
Foto: Försvarsmakten

Flygningar med helikopter efter mörkrets inbrott kan förekomma från följande orter följande tider:

Linköping/Malmen

2022: vecka 39-50, tisdag till torsdag fram till 22:00.

2023: vecka 3-14 tisdag till torsdag fram till 22:00.

Luleå/Kallax

2022: vecka 47-48, måndag till torsdag fram till 22:00.

2023: vecka 3-5, måndag till torsdag fram till 22:00.

Ronneby/Kallinge

2022: vecka 39 kan flygningar med helikopter efter mörkrets inbrott förekomma måndag till torsdag fram till 01:00. Därefter vecka 40-50 kan flygningar i mörker förekomma onsdag till torsdag fram till 22:00.

2023: Vecka 2-12 onsdag till torsdag från mörkrets inbrott och fram till 22:00. Vecka 3 och 5 även på tisdagar. Vecka 9 och 12 även måndag och tisdag. Vecka 11 förekommer flygningar under veckans alla dagar.

Helikopterflottiljen
Fakta Helikopterflottiljen
  • Förkortning: Hkpflj
  • Ort: Linköping, Luleå och Ronneby
  • Personal: 950
Så har vi räknat
Karta