Indirekt eld innebär att eld avges mot markmål med vapensystem, normalt artilleri eller granatkastare, som saknar siktlinje till målet. Den indirekta elden leds och observeras därför i regel från en annan plats än det skjutande systemets position.

Flygunderstöd till markförband innebär att särskilt utbildad personal leder och samordnar eldgivning från flygfarkoster med övriga markförbands verksamhet.

Artilleriregementet är organiserat med de tre enheterna regementsstaben, artilleribataljonen och Artilleriets stridsskola.

Regementsstaben planerar och leder regementets verksamhet.

Artilleribataljonen utbildar, tränar och övar de två krigsförbanden 91:a respektive 92:a artilleribataljonen samt ansvarar för all grundutbildning av rekryter.

Artilleriets stridsskola utbildar officerare och specialister, utvecklar materiel och metoder samt följer upp indirekt bekämpning inom Försvarsmakten.

Notiser Från Artilleriregementet - A 9

Tillbud under övning i Finland
24 maj201915:24

I samband med en artilleriövning i norra Finland landade under fredagsförmiddagen en artillerigranat fel på skjutfältet. Artilleriregementet i Boden deltar med personal under övningen. Varken personal från Sverige eller Finland kom till skada. I dagsläget är det ännu oklart varför granaten landade fel, finska försvarsmakten undersöker händelsen. Övningen pausades men har därefter återupptagits.

Olycka under övning vid A 9 i Boden
25 februari201910:45

I samband med en bataljonsövning vid Artilleriregementet har en pansarterrängbil kommit i kontakt med en elledning. Fordonet passerade en järnvägsövergång när olyckan inträffade.

Händelsen inträffade under måndagsförmiddagen i området kring Ågärdan på Boden södra. En person fördes till sjukhus utan allvarliga skador och mår efter omständigheterna bra. Personens anhöriga är kontaktade. Enligt rutin upprättas en anmälan om händelsen till Arbetsmiljöverket.

Artilleriregementet - A 9
Fakta Artilleriregementet - A 9
  • Förkortning: A 9
  • Ort: Boden
  • Yrkesofficerare: 159
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 129
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 182
  • Civilanställda: 18
  • Reservofficerare: 288
Karta