Indirekt eld innebär att eld avges mot markmål med vapensystem, normalt artilleri eller granatkastare, som saknar siktlinje till målet. Den indirekta elden leds och observeras därför i regel från en annan plats än det skjutande systemets position.

Flygunderstöd till markförband innebär att särskilt utbildad personal leder och samordnar eldgivning från flygfarkoster med övriga markförbands verksamhet.

Artilleriregementet är organiserat med de tre enheterna regementsstaben, artilleribataljonen och Artilleriets stridsskola.

Regementsstaben planerar och leder regementets verksamhet.

Artilleribataljonen utbildar, tränar och övar de två krigsförbanden 91:a respektive 92:a artilleribataljonen samt ansvarar för all grundutbildning av rekryter.

Artilleriets stridsskola utbildar officerare och specialister, utvecklar materiel och metoder samt följer upp indirekt bekämpning inom Försvarsmakten.

Notiser Från Artilleriregementet - A 9

Anställd vid Artilleriregementet anmäld till personalansvarsnämnden
12 september201808:40

Chefen för Artilleriregementet, överste Jonas Lotsne, har under onsdagen den 12 september gjort en anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN. Anledningen är misstanke om sexuella trakasserier av en annan medarbetare på förbandet, vilket framkommit efter en intern utredning.

Regementschefen yrkar i sin anmälan till FPAN på disciplinpåföljd i form av varning.

– Inom Försvarsmakten råder nolltolerans och jag ser mycket allvarligt på händelsen, säger Jonas Lotsne.

Artilleriregementet - A 9
Fakta Artilleriregementet - A 9
  • Förkortning: A 9
  • Ort: Boden
  • Yrkesofficerare: 159
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 129
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 182
  • Civilanställda: 18
  • Reservofficerare: 288
Karta