Övningsverksamhet

Försvarsmakten växer och försvarsförmågan höjs. Våren på Revingehed innefattar en omfattande övningsverksamhet med avspärrade fält och stängda vägar. Undantag är boende på övningsfältet, kontrakterade entreprenörer, post- och tidningsutdelning*, kollektivtrafik, skolbussar*, hemtjänst*, renhållning* och utryckningsfordon som kommer ges möjlighet att passera. (*Undantag förutsätter ärende på fältet)

FUNKTIONSÖVNING – 16-20 JANUARI 2023

En lokal övning med personal från Södra skånska regementet. Hela Revingehed övningsfält tas i anspråk. Hela fältet är avspärrat med anledning av farlig verksamhet. Endast personal med övningsledarens tillstånd får vistas på fältet.

BATALJONSÖVNING – 20-24 MARS

En regional övning med personal från flera förband i södra Sverige. Hela Revingehed övningsfält tas i anspråk. Hela fältet är avspärrat med anledning av farlig verksamhet. Endast personal med övningsledarens tillstånd får vistas på fältet.

AURORA 23 – 24 APRIL – 10 MAJ

Försvarsmaktsövning med mycket omfattande militär verksamhet. Personal och fordon från Sverige såväl som partnerländer. Hela Revingehed övningsfält samt viss  civil mark i närområdet kommer att tas i anspråk enligt avtal och militära transporter på civila vägar kommer att förekomma under hela övningsperioden men med en kraftsamling i slutet av övningen. Hela fältet är avspärrat med anledning av farlig verksamhet. Endast personal med övningsledarens tillstånd får vistas på fältet.

Södra skånska regementet - P 7
Fakta Södra skånska regementet - P 7
  • Förkortning: P 7
  • Ort: Revingehed
  • Personal: 600
Så har vi räknat