Prao i marinen

Under hösten 2023 erbjuder vi prao för elever i årskurs nio. Det genomförs på våra marina garnisonsorter: Karlskrona, Göteborg och Stockholm.

Prao i Marinen
Prao i Marinen
Foto: Försvarsmakten

Vad gör man?

En praovecka i Marinen innebär att man bor i logement på garnisonen tillsammans med andra praoelever under hela praoperioden. (Gäller inte Göteborg som i stället erbjuder prao dagtid). Du bär uniform och får göra studiebesök på fartyg och andra platser där vi har verksamhet. Du får olika uppgifter att lösa och kommer ha en hel del fysisk aktiviet, hela tiden i grupp. Alla måltider äts gemensamt och vår personal finns med dig dygnet runt för en rolig, lärorik och utvecklande praovecka. 

Ansökan med motivering till varför just du bör få en praoplats görs via ansökningsformuläret som hittas via länkarna under respektive ort.

Prao i Karlskrona garnison, Karlskrona

När: Vecka 41 (9-13/10) och vecka 43 (23-27/10)
Var: Karlskrona Örlogsbas, Amiralitetstorget 1.
Hur: Under hela veckan kommer du att bo i logement som delas med andra kamrater på Kungsholms fort. Du kommer besöka örlogsbasens olika förband, lösa uppgifter med sjömän och soldater och prova på olika moment i Marinen. 

Ansökan: Ansökan till årets prao är nu stängd men håll gärna ögonen öppna efter information om 2024 års prao.
Fyll i ansökningsformuläret och bifoga det i ett mejl som du skickar till prao.karlskronagarnison@mil.se. Använd samma adress om du har frågor kring prao. Senast den 10 september behöver vi ha din ansökan.

Prao i Haninge garnison, Stockholm

När: Vecka 43 (22/10-27/10)
Var: Fjärde sjöstridsflottiljen, Örlogsvägen 13791, Berga
Hur: Under 6 dagar kommer du bo i logement tillsammans med andra kamrater. Du får lära dig mer om marinens verksamhet och prova på olika moment som ingår i våra utbildningar och arbeten. Sista dagen byggs de moment som du lärt sig under veckan ihop till en slutövning som går ut på att lösa uppgifter tillsammans i grupp.

Ansökan: Här hittar du ansökan till Haninge garnison

Prao på Älvsborgs garnison, Göteborg

När: Vecka 41 (9-13/10)
Var: Älvsborgs Amfibieregemente, Amf 4, Götaälvsgatan 24, Västra Frölunda
Hur: Elever i åk 9 som bor i Göteborgsområdet har möjligheten att genomföra prao på Älvsborgs Amfibieregemente. Som praoelev får du en djupare förståelse av amfibiekåren genom att träffa soldater, värnpliktiga och officerare från våra olika krigsförband. Mat, fika och utrustning får du på plats, men vi erbjuder ej sovplats.

Ansökan: Här hittar du ansökan till prao på Älvsborgs garnison.

 

Fakta Sjöstridsskolan
  • Förkortning: SSS
  • Ort: Karlskrona
  • Personal: 300
Så har vi räknat