Luftvärnsregementets skjutfält

På Ringenäs och Nyårsåsens skjutfält råder alltid tillträdesförbud.

För Mästocka skjutfält gäller följande: För information om skjutvarning, ring skjutfältsexpeditionen, 035-266 33 48.

Skjutvarningstavlorna och vägbommarna gäller alltid i första hand!

Allmänheten uppmanas att följa anvisningarna på varningsskyltarna och att rapportera in eventuella fynd till Lv 6 på telefon 035-266 20 00.

OBS: På Ringenäs och Nyårsåsens skjutfält råder alltid tillträdesförbud.

Luftvärnsregementet
Fakta Luftvärnsregementet
  • Förkortning: Lv 6
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 700
Så har vi räknat