Kontakta Fjärde sjöstridsflottiljen

Fjärde sjöstridsflottiljen

 • Förkortning: 4.sjöstrflj
 • Telefon: 010 - 823 30 00
 • E-post:
 • Adress: Fjärde sjöstridsflottiljen
 • Postnummer: 130 61
 • Ort: Hårsfjärden
 • Besöksadress: Berga, Haninge

Kontaktpersoner på Fjärde sjöstridsflottiljen

Magnus Berg

Tillförordnad flottiljchef, kommendörkapten
E-post:

Vakant

Kommunikationschef
E-post:

Ylva Eriksson

Anhörigsamordnare
Telefon: 010-823 30 13
E-post:

Emil Ekström

Veteransamordnare
E-post:
Fjärde sjöstridsflottiljen
Fakta Fjärde sjöstridsflottiljen
 • Förkortning: 4.sjöstridsflj
 • Ort: Berga, Haninge garnison
 • Yrkesofficerare: 350
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 210
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 9
 • Civilanställda: 4
 • Reservofficerare: 472