Kontakta Fjärde sjöstridsflottiljen

  • Förkortning: 4.sjöstrflj
  • Telefon: 010 - 823 30 00
  • E-post:
  • Adress: Fjärde sjöstridsflottiljen
  • Postnummer: 130 61
  • Ort: Hårsfjärden
  • Besöksadress: Berga, Haninge

Kontaktpersoner på Fjärde sjöstridsflottiljen

Anders Bäckström

Flottiljchef, Kommendör
E-post:

Ola Jacobsen

Kommunikationschef
E-post:

Ylva Eriksson

Anhörigsamordnare
Telefon: 010-823 83 07
E-post:

Emil Ekström

Veteransamordnare
E-post:
Fjärde sjöstridsflottiljen
Fakta Fjärde sjöstridsflottiljen
  • Förkortning: 4.sjöstridsflj
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Personal: 550
Så har vi räknat