Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Vi gör det genom att öva för att hela tiden bli bättre men även genom att genomföra militära operationer dygnet runt, året runt – på marken, i luften, till sjöss och på nätet. Vi hjälper också till när Sverige drabbas av kriser och svåra påfrestningar.

Sveriges regering vill att Sverige ska kunna försvaras. Det innebär att landet ska fungera och att demokratin ska fungera även om andra försöker påverka eller hota Sverige.

Tillsammans med samhället i övrigt ska Försvarsmakten också skydda viktiga samhällsfunktioner och klara av kriser och naturkatastrofer. I grund och botten handlar det om att skapa en stabil vardag för alla som bor i Sverige.

Väpnat angrepp kan inte uteslutas

Säkerheten och det politiska läget runtomkring Sverige kan förändras snabbt. Just nu bedömer regeringen att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas och att landet måste vara berett på att en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt i närområdet kan inträffa.

En viktig uppgift är att förhindra att Sverige överhuvudtaget hamnar i en väpnad konflikt. Totalförsvaret, där det militära försvaret är en del, ska vara så starkt att andra väljer att inte ens försöka anfalla eller utnyttja Sverige. Vi kallar det för tröskeleffekt