Viktigaste milstolpen hittills

A 9 tar över ansvaret för artilleriutbildningen från P 4

Under onsdagens muckceremoni i Skövde tog Bergslagens artilleriregemente ytterligare ett steg i uppdraget att etablera A 9. Nämligen att ceremoniellt överta den artilleriutbildning på Noraskog kompani som Skaraborgs regemente P 4 bedrivit under tre grundutbildningsår.

Officerare
Officerare
Chefen för Skaraborgs regemente Stefan Pettersson överräckte en minnestavla till Lars O Jonsson. Tavlan har delats i två delar som tillsammans bildar en helhet och symboliserar det band som skapats mellan förbanden. Foto: Viktoria Cassersten/Försvarsmakten
muck
Överste Stefan Pettersson talar under muckceremonin. Till vänster ses minnestavlan i sin helhet innan den delades mellan förbanden. Foto: Mathias Eriksson/Försvarsmakten

– Det här är den viktigaste milstolpen hittills för oss på A 9! Grundutbildning av värnpliktiga, som syftar till att tillföra krigsorganisationen krigsdugliga krigsförband, utgör motorn i ett regemente. Utan grundutbildning råder inte existensberättigande för ett förband, säger regementschef Lars O Jonsson.

I samband med överlämningen av Noraskog kompani överräckte chefen för Skaraborgs regemente Stefan Pettersson en minnestavla till Lars O Jonsson. Tavlan har delats i två delar som tillsammans bildar en helhet och symboliserar det band som skapats mellan förbanden. Tavlan är gjuten i järn vilket ska symbolisera länken mellan Bergslagens malmgruvor och Skövdes metallindustri. 

– Det känns fantastiskt bra och spännande att vi nu tar över ansvaret för värnpliktsutbildningen, säger Lars O Jonsson.

I augusti rycker A 9:s första egna värnpliktiga (sedan återetableringen) in på Villingsbergs övnings- och skjutfält utanför Karlskoga.

– Jag vill rikta ett varmt och genuint tack till hela Skaraborgs regemente för ovärderligt stöd under den period som vi funnits. Ett stöd som också behöver fortsätta framgent under några år. Nu fortsätter A 9 sin tillväxtresa. En resa som förpliktar, sa överste Jonsson i sitt tal.