Flygbasjägarnas internationella sjukvårdsövning väcker intresse hos Nato

Flygbasjägarna har för femte året i rad genomfört sin årliga sjukvårdsövning Yoda med fokus på interoperabilitet med andra nationer. När övningen först startades var syftet förberedelse inför internationella insatser. I dag har denna inriktning successivt skiftats till nationellt försvar. Övningen ger nu en unik möjlighet för deltagare att utveckla och fördjupa samarbetet för både nationella och internationella sjukvårdsinsatser.

sjukvårdsövning
sjukvårdsövning
Flera olika myndigheter var på plats under övningen. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
omhändertagande vid trafikolycka
Deltagarna övade även på omhändertagande vid trafikolycka. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
skyddsutrymme
Ett omhändertagande i ett improviserat skyddsutrymme. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Förberedelse för transport
Förberedelse för transport med bår vid trafikolycka. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Sebastian Blixte
Kompanichef för flygbasjägarna Sebastian Blixte. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
MSB
David Norlin och Lina Forss Karlsson från MSB på plats under övningen. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
sju olika Nato-länder
Sjukvårdsresurser från totalt sju olika Nato-länder deltog på övningen. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
omhändertagande efter CBRN-attack
Vid omhändertagande efter en CBRN-attack gäller högsta noggrannhet när det kommer till hantering av kontaminerad personal och utrustning. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
enklare operationer
Även enklare operationer skall kunna genomföras i ett improviserat skyddsutrymme. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Benjamin Ingram
Överste Benjamin Ingram vid Nato SOFCOM vill gärna se en utveckling av sjukvården mellan Nato-länder. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten

Under övningen deltog besökare från sju Nato-länder F 17 för att på olika sätt delta i denna övning berättar Sebastian Blixte som är kompanichef på flygbasjägarkompaniet.

– Vi har tränat på att med begränsade resurser utföra avancerade medicinska interventioner. Målet har varit ökad integration mellan sjukvårdare och mer kvalificerade medicinska resurser. Deltagarna har bestått av specialförband, sjukvårdare i patrullförband och kirurgiska förmågor.

Det som har tränats på i olika övningsmoment har bestått av att upprätta samlingsplats och stabiliseringspunkt för skadade i exempelvis en industrilokal eller annan byggnad som kan finnas till hands. Det har även handlat om vård vid fördröjd avtransport, så kallad Prolonged Field Care (PFC), och upprättande av improviserade operationsutrymmen för kirurgi i olika byggnader och fordon. Något som även övades var CBRN och omhändertagande av patienter som befunnit sig i kontaminerad miljö.

Lärdomar från omvärldsläget

Kriget i Ukraina visar att stora sjukvårdsinrättningar blir bekämpningsmål och att stora enheter är väldigt sårbara. Därför är det av stor vikt att ta fram små rörliga enheter för att hitta patienter som kan överleva och även behandla livshotande tillstånd nära skadeplatsen. Denna behandling innefattar även kirurgi under transport, både i luften och på marken.

– Intresset för övningen har varit stort. Vår målsättning är att fördjupa samarbetet med Natos kvalificerade sjukvårdsförmågor och i samverkan med dem sträva efter att öka omfattningen av övningen. Här visar vi att vi kan stötta Nato med både avancerade övningar och träningstillfällen samt en kvalitativ förmåga från förbandet, säger Sebastian Blixte.

Övningen har även stor betydelse för totalförsvaret och samarbetet med andra myndigheter är minst lika viktigt. Lina Forss Karlsson och David Norlin från MSB är på plats för att se hur verksamheten kan utvecklas i framtiden.

– Vi tycker det har varit mycket intressant att vara på plats och se den bredd av både nationella och internationella aktörer som medverkar på övningen. Det har också varit ett utmärkt tillfälle att dialogisera kring hur vi kan utveckla den civil-militära samverkan inom detta område, säger LinaForss Karlsson.

Nato-intresse för Yoda

Överste Benjamin Ingram, som jobbar som medicinsk rådgivare vid Nato Allied Special Operations Forces Command (SOFCOM), besöker övningen för att skaffa sig en uppfattning om hur de olika nationerna arbetar och han noterar vilka arbetsmetoder som kan användas inom Natos sjukvård. Benjamin Ingram är i grunden läkare med inriktning på familjemedicin samt idrottsmedicin och har lång erfarenhet av skador som kan uppstå i militära sammanhang.

– Det som jag tittar på under övningen är hur Nato kan förbättra samarbetet mellan olika nationer inom sjukvård. Det är ett bra tillfälle att öva tillsammans och lära från varandra för att komma fram till vilka arbetsmetoder som fungerar bäst. För Nato är Sveriges geografiska placering ett utmärkt land för övningar och framtida samarbeten.

Benjamin Ingram konstaterar att alla 32 Natoländer har egna rutiner kring militär sjukvård som isolerat fungerar bra inom det landet. Men det krävs att länderna övar tillsammans och för diskussioner runt gemensamma insatser för att bli effektiva och starka tillsammans.

– Yoda är en mycket viktig övning där Sverige och flygbasjägarna visar på medicinskt ledarskap genom initiativ och bra planering. Det behövs att någon tar kontakt och visar en vilja att arbeta tillsammans för att vi ska nå resultat. Det finns ingen militär verksamhet som inte kräver medicinskt stöd och flygbasjägarna visar genom sitt engagemang att de förstår vikten av sjukvård, säger Benjamin Ingram.