Framtida chefer rustar sig för fysiska utmaningar

Kadetter genomför utbildning i fysiskt stridsvärde

Ibland får du sova för lite, kanske du inte heller fått i dig tillräcklig energi och arbetsuppgiften är fysiskt krävande. Det kan vara kallt och blött och allt känns lite extra motigt. Ändå behöver du prestera. Men hur ska du agera för att fungera så bra som möjligt i en sådan situation? Och kanske ändå viktigare, hur ska du undvika att hamna i den typen av situationer? Det och mycket annat innefattas i begreppet fysiskt stridsvärde.

Kurs i fysiskt stridsvärde (HL1903), genomförd av FMIF, Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet, vid Militärhögskolan Karlberg.
Kurs i fysiskt stridsvärde (HL1903), genomförd av FMIF, Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet, vid Militärhögskolan Karlberg.
Kursen syftar bland annat till att deltagarna ska förstå hur man ska kunna bibehålla koncentration och till exempel skriva ordrar under pressade situationer. Foto: Edvin Rasteby
Kurs i fysiskt stridsvärde (HL1903), genomförd av FMIF, Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet, vid Militärhögskolan Karlberg.
Även när man är trött och sliten är det viktigt att bygga till exempel ett värn noga så att säkerheten inte brister. Foto: Carl-Johan Thorell/Försvarsmakten
Kurs i fysiskt stridsvärde (HL1903), genomförd av FMIF, Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet, vid Militärhögskolan Karlberg.
Hur tungt och jobbigt är det att dra upp en kamrat i en livflotte? Det var ett av många moment som genomfördes under kursen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Kurs i fysiskt stridsvärde (HL1903), genomförd av FMIF, Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet, vid Militärhögskolan Karlberg.
I nästan 30-gradig värme fick kadetterna känna på att bli rejält ansträngda genom ett antal närstridsmoment och samtidigt behålla fokus och högt stridsvärde. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Kurs i fysiskt stridsvärde (HL1903), genomförd av FMIF, Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet, vid Militärhögskolan Karlberg.
Ett annat moment i värmen var närkamp genom brottning. Foto: Carl-Johan Thorell/Försvarsmakten
Kurs i fysiskt stridsvärde (HL1903), genomförd av FMIF, Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet, vid Militärhögskolan Karlberg.
Kadetterna sov utomhus under två dygn i ensamförläggning, så kallad puppa. Då är det viktigt att tänka på den personliga återhämningen och att göra de åtgärder som är nödvändiga för det. Foto: Edvin Rasteby
Kurs i fysiskt stridsvärde (HL1903), genomförd av FMIF, Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet, vid Militärhögskolan Karlberg.
En av de olika träningsformerna kadetterna fick prova på var funktionell träning, under ledning av en av de aktiva i FM Elit. Foto: Carl-Johan Thorell/Försvarsmakten
Kurs i fysiskt stridsvärde (HL1903), genomförd av FMIF, Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet, vid Militärhögskolan Karlberg.
Hela plutonen ska med när fälttestet genomförs. Det här momentet avslutade övning på Berga. Foto: Carl-Johan Thorell/Försvarsmakten
Kurs i fysiskt stridsvärde (HL1903), genomförd av FMIF, Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet, vid Militärhögskolan Karlberg.
Viktigt att lyfta och bära de tunga sandsäckarna på rätt sätt när värnet bygg, annars finns risk för skador. Foto: Carl-Johan Thorell/Försvarsmakten
Kurs i fysiskt stridsvärde (HL1903), genomförd av FMIF, Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet, vid Militärhögskolan Karlberg.
Inför nattmomentet gicks momentet igenom av övningsledningen, sedan genomfördes momentet på engelska med hjälp av Försvarshögskolans engelskalärare. Foto: Carl-Johan Thorell/Försvarsmakten

Kadetterna på officersprogrammets 231:a kurs har precis genomfört kursen fysiskt stridsvärde på 7,5 högskolepoäng, en av många kurser kadetterna genomför under sina tre år på programmet. För blivande chefer är fysiskt stridsvärde avgörande. Det handlar om att ha god fysisk prestationsförmåga för att kunna leda och fatta beslut i pressade situationer. Att förstå detta är viktigt för att vinna, om det så är matchen, striden eller kriget. Regelbunden träning och återhämtning är nyckeln till att behålla ett högt stridsvärde. Kadetterna i sin roll som framtida chefer behöver förstå det, för sin egen del, men även för sitt kompani eller pluton. De måste förstå vikten av att genomföra återhämtande åtgärder regelbundet för att kunna behålla ett högt fysiskt stridsvärde, för att i förlängningen kunna utföra sitt uppdrag och för att nå operativ effekt.

Kursen har genomförts av Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet (FMIF) på Militärhögskolan Karlberg och kurschef är Carl-Johan Thorell.

Carl-Johan Thorell
Kurschef, löjtnant Carl-Johan Thorell. Foto: Försvarsmakten

– De första två veckorna på kursen fokuserade vi på föreläsningar och laborationer kring inre faktorer där man lär sig hur kroppen fungerar, och på lämpliga sätt att träna upp både kondition, styrka och mobilitet. Vecka tre och fyra växlar fokus då vi börjar titta på yttre faktorer där det mer handlar om till exempel sömn, hygien, nutrition och utrustning som påverkar oss. Vecka fyra hade vi en tillämpningsövning på Berga där vi då övade belastning och återhämtning i praktiken, så här tror jag att kadetterna började se den röda tråden som vi har varit ute efter från första början. Femte och sista veckan knyter vi ihop säcken med seminarium och tentamen på det de lärt sig hittills, säger Carl-Johan Thorell.

Under kursens första del spenderade kadetterna ett par dagar på Riksidrottsförbundets tränings- och utvecklingscentrum Bosön. Där fick de lära sig mer om yttre faktorer som sömn, hygien, nutrition och utrustning, samtidigt som de fick genomgå ett antal lärande träningsmoment. En del av dem fick även prova att anstränga sig i värme, i det så kallade värmelabbet. Till Bosön kom även överbefälhavaren Micael Bydén för att följa kursen:

– Jag tycker kanske att den viktigaste delen vi ska ta vår utgångspunkt i, det är att det är hårt tryck i verksamheten. Många uppgifter. Det här är en situation som jag är helt övertygad om kommer att bestå, och då är det viktigt att man skapar förutsättningar för fysisk träning. Att man tränar upp det fysiska stridsvärdet och kan bibehålla det över tiden, även när man har mycket att göra. Det tror jag är det viktigaste att tänka på i den situation vi har.

Inre och yttre faktorer

De flesta kadetter har en bakgrund inom idrott och träning, men det finns fortfarande steg att ta kring den fysiska prestationsförmågan. Forskning inom området driver ständigt på utvecklingen, och kunskapen kring ämnet ökar för varje år. Den här kursen inleds med att lägga en grund i fysisk prestationsförmåga. Det handlar mycket om att själv ha en kunskap om hur du tränar, och även hur du tränar andra, för att bygga upp en tillräcklig fysisk förmåga och för att kunna nyttja och förstå det fysiska stridsvärde betydelse. När du har byggt upp en fysisk nivå som är tillräcklig, har du byggt upp de inre faktorerna för att kunna klara olika påfrestningar. Därefter har vi ett antal yttre faktorer som påverkar oss när vi är ute och genomför olika typer av uppdrag.

– Vi får sova lite. Vi påverkas av om det är vinter eller sommarklimat, och de yttre faktorernas påverkan blir viktiga för oss att hantera. Har vi ont om mat eller inte får mat så ofta som vi önskar och behöver måste vi ta hänsyn till det och då pratar vi om att det fysiska stridsvärdet inte får gå ner för djupt, utan att vi hela tiden behöver göra återhämtningsåtgärder så vi kan behålla ett högt fysiskt stridsvärde. Kort sagt, fysiskt stridsvärde är kunskap om, och förmågan att kunna hålla kropp och knopp klara för att kunna genomföra de uppgifter man har, på bästa sätt. Med andra ord handlar det om en kurs i träning och träningsplanering för att du ska vara uthållig över tid för att kunna göra en bra insats och inte gå ner dig. Så skulle man kunna säga ungefär, avslutar Carl-Johan Thorell.