Samverkan för fred

För lite mindre än ett år sedan presenterade regeringen ett strategiskt samarbete mellan Sverige och Storbritannien till stöd för Ukraina. Samarbetet stärktes ytterligare när den brittiska premiärministern senare samma år skrev under ett strategiskt partnerskap med Sverige.

 Storbritanniens ambassadör
 Storbritanniens ambassadör
Vid besöket i Boden fick Storbritanniens ambassadör i Sverige, Judith Gough, möjlighet att träffa sina landsmän i samband med Archerutbildningen. - Det är fantastiskt att se Archerutbildningen så här på plats. Jag anser att samarbetet mellan Sverige och Storbritannien är tätare än någonsin, sa ambassadören. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Samarbete
För lite mindre än ett år sedan presenterade regeringen ett strategiskt samarbete mellan Sverige och Storbritannien till stöd för Ukraina. Samarbetet stärktes ytterligare när den brittiska premiärministern senare samma år skrev under ett strategiskt partnerskap med Sverige. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
 soldater från Storbritannien utbildas på det svenska artillerisystemet Archer
Från start under hösten i fjol till och med drygt en vecka framåt har soldater från Storbritannien utbildas på det svenska artillerisystemet Archer. Utbildningen har ägt rum i Boden och på A 8, Artilleriets stridsskola. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Archer
Artilleriinspektör, överste Stephan Sjöberg tillsammans med Storbritanniens ambassadör i Sverige, Judith Gough framför Archer vid besöket i Boden. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

En del av det strategiskt viktiga partnerskapet omfattar säkerhet och försvar. Samarbetet mellan länderna innebär bland annat att Sverige säljer 14 Archerpjäser till Storbritannien vilket i sin tur har möjliggjort donation av artillerisystem AS 90 från just Storbritannien till Ukraina.

– Allt förändrades den 24 februari 2022, det är uppenbart. Vi har nu ett helt annat säkerhetsläge i Europa. Vi måste samarbeta allt tätare med varandra så att Ukraina i slutändan kan försvara sig och att Ryssland inte vinner kriget, sa Judith Gough, Storbritanniens ambassadör i Sverige i samband med ett besök i Boden.

Utbildning Archer

Sedan hösten i fjol  har soldater från Storbritannien utbildats på det svenska artillerisystemet Archer. Utbildningen har ägt rum i Boden och på A 8, Artilleriets stridsskola. I samband med avslutningen av genomförandet besökte Storbritanniens ambassadör i Sverige, Judith Gough, sina landsmän för att få en inblick i hur samarbetet mellan länderna mer konkret ser ut.

– Det är fantastiskt att se Archerutbildningen så här på plats. Samarbetet är tätare än någonsin och inte bara viktigt för Sverige och Storbritannien utan också för Ukraina.

Framtiden är tillsammans

Det sedan tidigare etablerade samarbetet mellan Sverige och Storbritannien genom bland annat The Royal School of Artillery och Artilleriets stridsskola har därmed förstärkts. Att det numera finns två länder i världen som nyttjar Archer skapar synergieffekter på ytterligare en nivå.

– Artilleriet befinner sig i en stor tillväxt i och med Försvarsbeslut 20. Att hitta en strategiskt viktig bilateral partner som kan kombinera tillväxten och samtidigt hjälpa Sverige att närma sig Nato, det ser jag som mycket positivt.

– Tillsammans kan vi genomföra gemensam övningsverksamhet och utveckla inte bara Archer, utan även andra förmågor. Jag uppfattar också att vi har liknande förmågegap inom bekämpning. Högintensiv krigföring står åter i första rummet, menar artilleriinspektör överste Stephan Sjöberg.