Fördjupning av nordiskt luftvärnssamarbete

När de främsta företrädarna för svenska, danska, norska och finska luftvärnsfunktionerna sammanstrålar i Halmstad i februari 2024 är det med vetskapen att samtliga länder inom en förhoppningsvis snar framtid är medlemmar i Nato. Fördelarna det kan ge diskuteras flitigt, liksom hur samarbetet kan fördjupas ytterligare.

Sofia Svensson/Försvarsmakten
Sofia Svensson/Försvarsmakten
Den finske luftvärnsinspektören, överste Mano-Mikael Nokelainen. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Den första norska deltagaren i Luftvärnsregementets kurs i brigadluftvärn, fänrik Siri Quelle, tar emot diplom för väl avklarat kursdeltagande.
Den första norska deltagaren i Luftvärnsregementets kurs i brigadluftvärn, fänrik Siri Quelle, tar emot diplom för väl avklarat kursdeltagande. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten

– Våra länder har ett regionalt ansvar för luftvärn i vår del av världen. Vi har olika system och det finns saker som skiljer sig åt mellan våra länder, men det betyder också att vi kompletterar varandra. Vi har många saker som vi kan ta med oss in i och erbjuda Nato, säger Luftvärnsregementets chef överste Mikael Beck som är värd för mötet.

Luftvärnssamarbetet sker inom ramen för Nordic GBAD Cooperation Initiative (NoGCI) som är en del av Nordic defence cooperation (Nordefco).

Nordiskt luftvärnssamarbete
I Norden håller vi ihop och vi ska fortsätta att bygga på det samarbetet och utveckla det ytterligare, sa LV 6 chef, Mikael Beck. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten

I sitt inledande välkomsttal lyfter överste Mikael Beck att Norden för närvarande är ett område som många är intresserade av.
– Norra Europa väcker intresse i Nato och i resten av Europa. Det är många som tittar på oss och beundrar vårt samarbete här. I Norden håller vi ihop och vi ska fortsätta att bygga på det samarbetet och utveckla det ytterligare, säger han och slår fast att är det något han har lärt sig den senaste tiden så är det framför allt vikten av att skapa relationer och bygga kontaktnät.

Mötet fokuserar på samarbeten inom tre olika områden – mellan luftvärnsinspektörerna, på bataljonsnivå och inom skol- och utbildningsfrågor. Inom respektive område genomförs grupparbeten som slutredovisas under mötets sista dag. Alla grupperna är eniga om att det är dags att ytterligare öka takten i samarbetet och att i ännu högre grad gå från ord till handling.

– Tillit och förståelse är vägen framåt för det här samarbetet. Ju mer vi lär känna varandra desto lättare är det att jobba ihop, säger norska luftvärnsinspektören överstelöjtnant Erlend Hammervik-Elvenes.

Att det redan i dag pågår konkret samarbeten exemplifieras under avslutningen när den första norska deltagaren i Luftvärnsregementets kurs i brigadluftvärn, fänrik Siri Quelle, får ta emot diplom för väl avklarat kursdeltagande.

Inspektörsgruppen kommer bland annat fram till att länderna behöver samöva mer för att ytterligare främja integrationen. Den finska övningen Adex i höst lyfts fram som ett exempel där Sverige ska delta med förbandsdelar och Norge och Danmark ska skicka observatörer. Andra områden som inspektörerna kommer att öka samarbetet inom är counter UAS, det vill säga bekämpning av drönare.

När länderna presenterar sina olika förutsättningar och framtidsplaner inom luftvärnsfunktionen är det tydligt att det pågår ett massivt utvecklingsarbete i alla länderna. Den finske luftvärnsinspektören, överste Mano-Mikael Nokelainen, sammanfattar läget under mötets sista dag.
– Det är tydligt att ingen av oss är klara med att bygga det markbaserade luftvärnet och att vi aldrig kommer att bli det. Men de här mötena är väldigt bra för att utbyta information och för att lära av varandra, säger han innan han välkomnar alla deltagarna till Finland för nästa möte.