Rekordstort intresse för officersyrket bland unga

Antalet ansökningar till årets officersutbildningar har ökat i samtliga kategorier. Totalt har över 3 000 personer ansökt om att bli officer, reservofficer eller specialistofficer, vilket motsvarar en ökning om 14 procent. Nu väntar behörighetsgranskning, säkerhetsprövning, tester och urval av de sökande.

Examen från specialistofficersutbildning.
Examen från specialistofficersutbildning.
Rekordmånga har ansökt till officersutbildningen. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Tre bilder från kampanjen.
Bilder från kampanjen "Framtidens försvar söker ledare". Foto: Försvarsmakten

Försvarsmaktens senaste kampanj “Framtidens försvar söker ledare” har bidragit till ett stort intresse för officersyrket bland unga. Rekordmånga har ansökt till Officersprogrammet och utbildningar mot reserv- och specialistofficer.

– Utvecklingen i omvärlden är allvarlig, därför är jag väldigt glad och nöjd över det rekordstora antalet ansökningar till officersutbildningen. Det är ett kvitto på att Försvarsmaktens grundutbildningar är av hög kvalitet och att viljan att ta ansvar för Sveriges försvar är stor. Försvarsmakten kommer att anta alla som är lämpliga och som uppfyller myndighetens krav, säger generalmajor Michael Cherinet, Försvarsmaktens utbildningschef.

Till följd av det stora intresset och behovet har Michael Cherinet fattat beslut om att öppna ansökningsfönstret till grundläggande officersutbildning ännu en gång under fem veckor med start i mars.

Försvarsmakten har även fattat beslut om att utöka antagningen till det högre officersprogrammet vid Försvarshögskolan med cirka 30 elever.

Isak Riwik
Specialistofficeren Isak Riwik. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten

Specialistofficeren Isak Riwik tog examen i december förra året efter tre terminer på Militärhögskolan i Halmstad. Han tycker att utbildningen var både intressant och lärorik. I dag jobbar Isak som driftledare för ledningssystem på Skaraborgs flygflottilj i Såtenäs.

– Det känns otroligt spännande att allt fler vill bidra till försvaret och ta sig an utmaningen i officersyrket. Jag tycker det är helt rätt val att genomföra en officersutbildning, oavsett inriktning. Att vara utbildad inom officersyrket har man nytta av livet ut, både genom erfarenheter och kontaktnät, säger Isak Riwik.