Reservofficer – ett självklart val

Det började som en mycket tidig dröm om att göra värnplikten. Sen kom insikten om att det behövs reservofficerare när krigsförbanden ska bli fler. Men framförallt att det går att ha både en civil och militär karriär. Efter ett års reservofficersutbildning, ROU, är Linnéa Rittger vid målet - utnämning till fänrik och reservofficer med inriktning indirekt bekämpning.

Linnéa Rittger, nybliven reservofficer, står i full stridsutrustning framför artillerisystemet Archer på Rinkaby skjutfält under Aurora 23.
Linnéa Rittger, nybliven reservofficer, står i full stridsutrustning framför artillerisystemet Archer på Rinkaby skjutfält under Aurora 23.
Linnéa Rittger, deltog i Aurora 23 som en del i sin reservofficersutbildning. Ett tillfälle som innebar möjlighet att omsätta teori till praktik och att öva sig i rollen som plutonchef. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Linnéa Rittger står uppställd tillsammans med kurskamrater från A 8 på Militärhögskolans ceremoniplats vid examensceremonin.
Linnéa Rittger utnämndes till fänrik och officer i reserven vid en ceremoni på Militärhögskolan Halmstad under fredagen. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Anhöriga, förbandsrepresentanter, Militärhögskolans Halmstads personal, reservofficerskadetterna och en fanvakt står uppställda på ceremoniplatsen.
Examensceremonin genomfördes på Militärhögskolan Halmstads ceremoniplats. Anhöriga och förbandsrepresentanter deltog och kunde på plats gratulera de nyblivna reservofficerarna. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Det känns kul, men också vemodigt att vara klar med utbildningen, summerar Linnéa. Den har varit väldigt rolig och givande. Den första delen, förra sommaren på Militärhögskolan Halmstad (MHS H), var extra kul då jag lärde känna många nya människor. Att få ta del av deras erfarenheter gav mig en större förståelse för andra delar av Försvarsmakten, inte bara det jag själv upplevt under 11 månaders värnplikt på Bodens artilleriregemente, A 8.

Utvecklande när teori omsätts i praktik

­Linnéa och hennes närmare 40 kurskamrater på ROU har genomfört tre delkurser under året (Reservofficerskurs 1, 2 och 3) som tillbringats på både MHS H, strids- och funktionsskolor, och förband ute i landet. Först en gemensam teoretisk grund i bland annat ledarskap och pedagogik, sedan fördjupad kunskap i den valda yrkesinriktningen, och sist men inte minst, praktik på hemmaförbandet.
– Utbildningen har varit väldigt utvecklande, något jag inte minst märkt av nu i slutet under årets övningsserie, berättar Linnéa. Jag hann gå i samma befattning som plutonchef under fyra övningar – från den första före jul till Aurora 23 för någon månad sedan. Jag kunde känna en stor skillnad i mitt ledarskap och hur säker jag känner mig i rollen som chef. Jag uppskattar också att jag under övningsserien fått använda den teoretiska utbildningen i praktiken, vilket känns som en bekräftelse på hur mycket jag lärt mig.

Aurora 23 – prövande och lärorik

Under Aurora 23 sattes verkligen Linnéa och resten av radarpluton på prov. Plutonens främsta uppgift är att spana och bekämpa fientligt artilleri, men även att kontrollera egna avfyrade pjäser från artillerisystemet Archer.
– Min pluton fick i uppgift att understödja en av de mekaniserade bataljonernas anfall, förklarar Linnéa. Vi hittade fientliga granatkastare som kunde bekämpas under anfallet. Då kände jag mig lite stolt över vår insats. Aurora 23 innebar möjlighet att samöva med många andra bataljoner än vi tidigare gjort när vi övat i Boden, vilket var både kul och mycket lärorikt.

Den civila karriären får vänta lite

Och så var det de dubbla karriärerna.
– Nu ser jag först fram emot att få använda det jag lärt mig under ett ”fänriksår” på A 8, och få utvecklas i rollen som utbildare, berättar Linnéa. Men sen är planen att studera språk utomlands en tid innan jag påbörjar studier till tandläkare eller läkare.  När väl det civila livet börjar har jag säkert glädje av det jag lärt mig nu, inte minst har jag bättre struktur på hur jag lägger upp mitt arbete och jag vet dessutom att jag klarar av mer än jag tror. Jag kan varmt rekommendera utbildningen och valet att bli reservofficer!