Pliktinkallade till Finland efter pårustning i fält

Från nattåg till internationell övning via förråd i skogen

Det svenska deltagandet i den finska arméövningen Northern Forest 23 har föregåtts av en mobilisering i fält, som för tankarna till invasionsförsvaret under kalla kriget. Detta då Göta trängregemente, T 2, pliktinkallade över 100 soldater till ett underhållskompani.
– Det här är ett sätt att öva som många känner igen från hur Försvarsmakten övade förr. Men det är också detta vi ska tillbaka till för att stärka försvarsförmågan, säger förvaltare Thomas Lundgren, övningsledare vid T 2.

Soldater hämtar utrustning i en byggnad.
Soldater hämtar utrustning i en byggnad.
Pliktinkallad personal från T 2 mobiliserades i fält i skogarna utanför Boden. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Soldater stående utanför en buss.
Resan till mobiliseringsförrådet började med nattåg från Stockholm och fortsatte med buss. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Ett gäng civilklädda soldater lyssnar på order.
Personal från T 2 instruerar de pliktinkallade om hur pårustningen ska gå till. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
En soldat pekar med handen.
Soldaternas kompani ingår i Norrbottensbrigadens underhållsbataljon. Syftet med mobiliseringen är att behålla kunskaper och färdigheter på kompaniet. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
En man i mobiliseringsförrådet.
I mobiliseringsförrådet i skogen fick förbandet hämta ut sin personliga materiel, såsom kängor, uniformer och stridsutrustning. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Soldat skjuter in sitt vapen.
Efter pårustningen genomfördes bland annat inskjutning av vapen och täthetsprov med skyddsmask. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Säkerhetsomgång hålls.
Säkerhetsgenomgång före skarpskjutning. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Två soldater under skarpskjutningen.
Markera! Under skarpskjutningen kom kunskaperna tillbaka fort. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Två soldater pratar.
Inkallningen av pliktsoldater ledde till många återseenden. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Soldater över på att sätta torniquet.
Sebastian Örneland, pliktinkallad närskyddsoldat, övar på att sätta en torniquet på armen. ”Jag var förvånad att skjutningen gick så pass bra som det gjorde”, säger han. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Två soldater ler in i kameran.
Reservdelsmannen Elias Eriksson och hjulfordonsmekanikern Linn Linderholt är båda nöjda över att ha blivit inkallade till Northern Forest 23. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Stridsfordon passerar gränsen.
Den svenska kontingenten passerar gränsen till Finland i Haparanda-Tornio. Foto: David Carr/Försvarsmakten

De pliktinkallade är soldater som har krigsplacerats efter att tidigare ha genomfört en grundutbildning. Soldaterna började resan genom att kliva på ett nattåg i Stockholm mot Boden.
– Väl i Boden väntade bussar som transporterade personalen till mobiliseringsförråd i skogarna utanför Boden, säger Thomas Lundgren.

I mobiliseringsförrådet i skogen fick förbandet hämta ut sin personliga materiel, såsom kängor, uniformer och stridsutrustning. Därefter genomfördes bland annat inskjutning av vapen och täthetsprov med skyddsmask.
– Det här är ett sätt att öva som många känner igen från hur Försvarsmakten övade förr. Men det är också detta vi ska tillbaka till för att stärka försvarsförmågan, fortsätter Thomas Lundgren. 

Ökad folkförankring när fler får öva

Kompaniet ingår i Norrbottensbrigadens underhållsbataljon. Syftet med mobiliseringen är att behålla kunskaper och färdigheter på kompaniet.
– T 2 har haft andra delar av krigsförbanden inkallade under Aurora. Genom att nu kalla in ytterligare personal sprider vi på nyttjandet av resurserna. Fler får öva och vi ökar Försvarsmaktens folkförankring i samhället.

Från nattåget i Stockholm till skjutbana i skogen

Den inledande utbildningen i Boden var en förutsättning för att kompaniets personal ska kunna lösa mer komplexa uppgifter under den fortsatta övningen i Finland.
Efter att ha hämtat ut utrustning och vapen stod den pliktinkallade reservdelsmannen Elias Eriksson, åter på en skjutbana. Senast han gjorde det var under grundutbildningen för tre år sedan.
– Jag blev väldigt glad över att bli inkallad. Kunskaperna kommer tillbaka fort när vi övar och jag märker hur mycket fortfarande sitter kvar i ryggmärgen. Nu känns det nästan som om man aldrig lämnade det militära, säger Elias Eriksson.

För hjulfordonsmekanikern Linn Linderholt, har det nu gått fyra år sedan muck.
– Det är viktigt och positivt att vi kallas in på plikt och övas. Det känns bra att repetera och damma av kunskaperna och allting har gått väldigt smidigt, säger hon. 

Svensk-finska logistikflöden vässas

Att öva genom att mobilisera fullt ut har inte bara gett positiva övningseffekter till Göta trängregemente. Även andra underhållsdelar vid Norrbottens regemente, såsom Logistikenheten och Militärbas Boden, har övats för att möjliggöra mobiliseringen.

Försvarsmaktens ställföreträdande logistikchef, kommendör Magnus Berg, besökte under fredagen den svenska kontingenten i Finland.
– Att vi får in pliktad personal in i logistikkedjan genom en krigsförbandsövning är en mycket viktig del av stärkandet av försvaret, säger Magnus Berg. 

Det svensk-finska försvarssamarbetet, med gemensamma logistikflöden, fortsätter att fördjupas med oförminskad kraft även efter Finlands anslutning till NATO. I stora delar handlar hela övningen om gemensamma svensk-finska logistikflöden. I övningen bidrar Sverige med en reducerad brigadstridsgrupp inom ramen för en finsk armékår.
– De svenska förbanden kan lösa stridsuppgifter här i Finland. Det ser jag som mindre problematiskt. Utmaningarna finns i att få till logistiken där processerna med bland annat transporter börjar långt innan förbanden gör verkan, säger Magnus Berg.