Livsmedelsförsörjningen utmanas i Aurora 23

Vad händer när livsmedelstransporterna stoppas och förnödenheter inte kan levereras till soldaterna? Att förbanden använder rekvisitionsblock för att handla är ett alternativ. Ett annat är att ta in en tredje part för att stödja med leveranser av färska livsmedel.

livsmedelstransport
livsmedelstransport
Att ta in en tredje part för att stödja med leveranser av färska livsmedel är en lösning när livsmedelstransporterna stoppas. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
livsmedelstransport
Inom logistiken genomförs olika metodförsök i syfte att utveckla funktionen och i just detta försök även att pröva civilmilitär samverkan. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Michael Gozzi.
– Vi har fått med oss bra erfarenheter och goda insikter från Aurora 23 som vi kommer använda i uppbyggnaden av totalförsvaret i samhället, säger Michael Gozzi. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Inom ramen för övningen Aurora 23 övas och prövas både gammalt och nytt. Inom logistiken genomförs olika metodförsök i syfte att utveckla funktionen och i just detta försök även att pröva civilmilitär samverkan.

I övningen har angrepp mot södergående transporter skett mellan Vänern och Vättern samt öster om Vättern. Det civila beredskapsföretaget, LogSec, inriktar sig nu på att hitta lokala underleverantörer. Samtidigt planerar Logistikkommandot att genomföra ett samverkansmöte med tredje part och representanter från förbanden.

livsmedelstransporter under aurora 23
– Jag tycker det är kul att vi övar detta med avbrott i leveranserna, säger Filip Lückner, förnödenhetsbefäl på Livsmedelsplutonen. Foto: David Bohman/Försvarsmakten

I Skillingaryd möts de för att prata om behov och möjligheter. I det aktuella området finns god tillgång på olika grynprodukter, kött och mejerivaror. Under samverkansmötet pratar de om att lägga upp en strategi för livsmedel, att använda vad de redan har i förråden och addera exempelvis protein. Kosten måste vara närings- och energirik för att ge soldaterna ett högt stridsvärde.

Filip Lückner, förnödenhetsbefäl på Livsmedelspluton vid 4:e brigadunderhållsbataljonen, upplevde samverkansmötet som positivt.
– Jag tycker det är kul att vi övar detta med avbrott i leveranserna och först var jag beredd att åka ut och handla med rekvisitionsblock.

1 600 portioner per dag behöver Lückner till sitt förband så det hade blivit en rejäl storhandling. Det bästa för förbanden är om leveransen sker så nära grupperingsplatsen som möjligt.
– Det ger oss mer tid. Så fort vi får leveransen ska vi fördela den och sedan ska den vidare ut till kokgrupperna, berättar Lückner.

När leveranserna väl sker ska det genomföras på ett säkert sätt. Förbanden behöver reka en plats som möjliggör en säker överlämning för den civila leverantören, inga onödiga risker.

– För vår det har det varit mycket värdefullt att vara med och öva i en så skarp kontext som möjligt. I detta försök rörde det sig om 3 500 dygnsportioner, men vi hade kunnat lösa upp till 10 000 dygnsportioner med de underleverantörer som vi var i kontakt med nu, berättar Michael Gozzi, VD för LogSec.

LogSec är ett beredskapsföretag som erbjuder förmågor inom en rad olika områden, däribland energi, telekom, transporter och livsmedel.

– Vi har fått med oss bra erfarenheter och goda insikter från Aurora 23 som vi kommer använda i uppbyggnaden av totalförsvaret i samhället. Det här har varit jätteroligt att öva tillsammans med Försvarsmakten och det bästa är att vi ser att det funkar, säger Michael Gozzi.