Ny start- och landningsplats för helikopter invigd på Berga

18 år efter att marinens helikopterdivision på Berga avvecklades invigs den nya landningsplatsen på Haninge garnison. Anläggningen är ett samarbete mellan marinen och flygvapnet som kommer att gynna även andra myndigheter inom totalförsvaret.

 landningsplats
 landningsplats
Den nya landningsplatsen på Haninge garnison är ett samarbete mellan marinen och flygvapnet. Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten
hkp
"Landningsplatsen kommer att underlätta samövning och stärka marinens och flygvapnets gemensamma förmåga", säger marinchef Ewa Skoog Haslum. Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten
invigning
Landningsplatsen invigdes under högtidliga former i närvaro av flera inbjudna gäster. Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten
hkp
Denna start- och landningsplats underlättar samverkan med andra myndigheter, som Polisen och Sjöfartsverket, Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten

I över 40 år var helikopterflygplatsen på Berga aktiv innan den avvecklades i och med försvarsbeslutet 2004. Våren 2023 invigs en ny landningsplats för helikopter på Berga söder om Stockholm. Den nya landningsplatsen är inte jämförbar med helikopterflygplatsen som låg där tidigare, men kommer att underlätta samarbetet mellan marinen, flygvapnet och andra myndigheter inom totalförsvaret.

– Behovet av en militär helikopterbas i Stockholmsområdet har ökat de senaste åren, inte minst med anledning av omvärldsläget. Sjöoperativ helikopter är en viktig och vanligt förekommande resurs i marinens övningar och operationer. Den nya landningsplatsen kommer att underlätta samövning och stärka marinens och flygvapnets gemensamma förmåga, säger marinchef Ewa Skoog Haslum.

Ett stort värde

Den nya landningsplatsen invigdes under högtidliga former i närvaro av flera inbjudna gäster och inte minst flertalet helikoptrar. För blotta ögat ser landningsplatsen inte ut som mer än en asfalterad parkering men värdet är betydligt större än så.

– Marinen är tydliga med sina behov av sjöoperativ helikopter och vi har ett väl fungerande samarbete. Dessutom underlättar denna start- och landningsplats vår samverkan med andra myndigheter, som Polisen och Sjöfartsverket, säger ställföreträdande flygvapenchef Tommy Petersson.

Fram till i dag har helikoptrar som övat med marinen i Stockholmsområdet fått landa på tillfälliga platser som inte är avsedda för en helikopter. Det ställer stora krav på organisationen på marken och riskerar att skada omkringliggande infrastruktur. Med den nya landningsplatsen kan helikoptrarna landa mer säkert och även bevakas på ett mer effektivt sätt.

Övningar i Haninge och Nynäshamn

Helikopterflottiljen kommer att använda landningsplatsen som bas vid övningar tillsammans med framförallt Fjärde sjöstridsflottiljen och Stockholms Amfibieregemente. Tidigare har samövning främst skett med Tredje sjöstridsflottiljen som är baserade i Karlskrona närmare flygflottiljen i Ronneby där tredje helikopterskvadronen har sin huvudbas.

– Vår ambition är att vi nu ska kunna öva mer här uppe i Stockholm. Det kan givetvis leda till att vi syns och hörs mer över Stockholms södra skärgård och Nynäshamn. Vi gör det vi kan för att ta hänsyn till boende i området, vi har bland annat lagt inflygningen från öster för att störa minimalt, säger Niklas Wiklund, chef för 3:e helikopterskvadronen.