Fyra nationer tillsammans under isen

USA, Finland, Kanada och Sverige utvecklar vinterdyk

Ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte över nationsgränserna och under isen. Flera olika nationers försvarsmakter, totalförsvarsmyndigheter och dykeriföretag samlades i veckan för Cold Divex 2023 i Boden. I en vecka har dykutrustning provats och utvärderats för att tillsammans utveckla den subarktiska dykförmågan.

dykning
dykning
Cold Divex: En 60-tal civila och militära deltagare från fyra nationer har nyligen testat och utvärderat dykutrustning i kallt väder i Boden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
dykning
Försöken har gjorts under Luleälvens is vid Ängesholmen, strax norr om Boden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
dykning
Isen på Luleå älv vid Ängesholmen blev till en utomhusmässa för dykeribranschen, militära dykare och totalförsvarsmyndigheter. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
dykning
Dykningarna har genomförts I strömmande vatten som så här års har en temperatur runt noll grader. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Mathias Jansson
Cold Divex är ett koncept som tjänar både företagen och försvarsmakterna, konstaterar kommendörkapten Mathias Jansson, chef för FM DNC vid Sjöstridsskolan. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

På Ängesholmen i Boden samlades ett 60-tal deltagare från fyra nationer i slutet på januari för att testa dykutrustning i en subarktisk miljö. Deltagande nationer var USA, Finland, Kanada och Sverige.

Syftet var att ta fram bättre dykutrustning för de försvarsmakter som deltog. Detta görs genom att försvarsmakterna själva får testa företagens materiel på plats utan att förbinda sig kommersiellt i olika projekt.
– Under den här veckan handlar det om utrustning och till viss del metoder för dykning som ska tåla sträng kyla i en subarktisk miljö, säger kommendörkapten Mathias Jansson, chef för Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum, SSS FM DNC.

Tjänar både företagen och försvarsmakterna

Med isande nordanvind på ytan och nollgradigt vatten under isen testades allt från dykregulatorer och andningsventiler till elektrifierade värmeunderställ. På så vis får företagen och berörda myndigheter en förbättrad förståelse för vilka behov som de olika ländernas dykare har.
– Här kan vi testa utrustning, utvärdera och på så vis tydliggöra våra behov till företagens materielutveckling. Det är ett koncept som tjänar både företagen och försvarsmakterna genom ökad förståelse kring krav, möjligheter och behov, säger Mathias Jansson.

Oslagbara övningsförutsättningar i Boden

Det är FM DNC och Försvarets materielverk som leder Cold Divex; en årligt återkommande prov- och försöksvecka. Anledningen till att försöksverksamheten sker i Boden är på grund av att staden utgör hemmabasen för dykgruppen vid Försvarsmaktens vinterenhet. Dykgruppen löser uppgifter under isen varje vinter och står för Försvarsmaktens kompetens och förmåga för dykning i kallt väder.
– Det är även oslagbara övningsförutsättningar här för dykning i kallt väder, säger Mathias Jansson.

Dykgruppen vid vinterenheten, som lyder under I 19, utgör Försvarsmaktens spjutspets när det gäller dykningar i kallt väder.
– Det viktigaste är inte att ta fram en dykutrustning som enbart är specialiserad för kallt väder. Utan det viktigaste är att företagen utvecklar rutiner och åtgärder som möjliggör att den utrustning som tas fram även går att använda i en subarktisk miljö, säger Magnus Broman, dyktjänstledare vid Försvarsmaktens vinterenhet.