Tillbud med JAS 39 Gripen på måndagen

På måndagen vid 21.40 inträffade ett tillbud med ett JAS 39 Gripen vid F 17 i Kallinge. Inga personskador rapporteras från tillbudet.

Måndagen 7 november vid 21.40 kom ett varningslarm för flygplansfel på ett JAS 39 Gripen. Piloten återvände med flygplanet till flygplatsen, landade och stannade flygmaskinen genom att köra ut i utrullningshindret. 

Tillbudet hanterades enligt rutin. Piloten fick inga skador och mår efter omständigheterna bra. Flygtrafikledningen startade haverilarm enligt fastställda rutiner.

Statens haverikommission genomför inspektion av det havererade flygplanet under tisdagen. Flygplanet är bärgat från platsen. Flygplatsen öppnade för all flygtrafik på tisdagskvällen.